VELUX grupė paskelbia naują socialinės atsakomybės ataskaitą

2014 m. kovo 25 d.

VELUX grupės paskelbta socialinės atsakomybės ataskaita rodo, kad įmonė yra tvarios gyvensenos srities lyderė. Be istoriškai žemo su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų lygio ataskaitoje pažymima, kad bendras VELUX stogo langų CO2 pėdsakas yra teigiamas.


Paskelbta 2013 m. VELUX grupės socialinės atsakomybės ataskaita. Ataskaitos Pavyzdinės įmonės kūrimas (angl. Building a Model Company) esmė – bendrovės siekis būti pavyzdine įmone, dirbančia su visuomenei naudingais gaminiais ir palaikančia geresnius ryšius su jos klientais, tiekėjais, darbuotojais bei akcininkais nei dauguma kitų įmonių.


Stogo langai su teigiamu CO2 pėdsaku

2013 m. VELUX grupė paskelbė Šiaurės Europos pagrindinių gaminių gyvavimo ciklo vertinimus. Šių vertinimų analizė atskleidė, kad VELUX stogo langas per savo eksploatacijos laiką sutaupo daugiau CO2 nei reikia jį pagaminti ir utilizuoti, nes dėl nemokamos saulės šilumos energijos sumažinamas šildymo poreikis žiemos mėnesiais.

„Mūsų tikslas visada buvo kurti visuomenei naudingus gaminius. Ir žinant, jog vakarų pasaulyje pastatams tenka 40 % energijos suvartojimo, mums svarbu, kad mūsų gaminiai būtų dalis sveikesnio ir tvaresnio namų kūrimo būdo. Gaminių gyvavimo ciklo analizė parodė, kad nuo jų pagaminimo iki utilizavimo mūsų stogo langai padeda sumažinti bendrą CO2 išmetimo kiekį apie 4–500 kg“, sako Jørgen Tang-Jensen, VELUX grupės vykdomasis direktorius.


Retesni ir lengvesni nelaimingi atsitikimai

Naujoji ataskaita atskleidžia ne tik teikiančių vilčių tvarios gyvensenos tendencijas – 2013 m. VELUX grupei buvo sėkmingi su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų atžvilgiu. Grupė informuoja apie 2,4 nelaimingų atsitikimų per 1 milijoną darbo valandų ir 0,3 val. prastovą dėl nelaimingų atsitikimų per 1000 valandų.

„Tai mažiausias nelaimingų atsitikimų skaičius ir trumpiausias jų sukeltos prastovos laikas, kokį teko matyti. Ataskaita rodo, kad nelaimingi atsitikimai ne tik retesni, bet ir ne tokie rimti. Toks rezultatas mus džiugina ir mes juo didžiuojamės. Mūsų darbuotojų saugumas mums itin svarbus,“ sako Jørgen Tang-Jensen.
„Nors tai mažiausias nelaimingų atsitikimų skaičius per visą įmonės istoriją, mes dar nepasiekėme mūsų pagrindinių veiklos rezultatų (KPI) numatyto tikslo. Tačiau darbas tęsiasi ir toliau skiriame didelį dėmesį darbo saugai ypač mūsų gamyklose, kad pasiektume mūsų ilgalaikį tikslą – jokių nelaimingų atsitikimų.“


19 % CO2 emisijų sumažinimas – tačiau tikslas dar nepasiektas

Palyginti su 2007 m. baziniais rodikliais, 2013 m. VELUX grupė sumažino CO2 emisijas 19 %. Tačiau toks rezultatas neprilygsta tikslui 2020 metais pasiekti 50 % sumažinimą.

„Dar neįvykdėme šio etapo CO2 emisijų sumažinimo plano, tačiau atkakliai siekiame 2020 m. tikslo. Mes pasieksime šį tikslą toliau tobulindami energijos efektyvumą, ypač gamyklose“, pabaigė mintį Jørgen Tang-Jensen.


158 milijonų eurų investicijos į visuomenę

2013 m. fondai VELUX FOUNDATIONS – VILLUM FONDEN ir VELUX FONDEN paaukojo 158 milijonų eurų tiksliesiems mokslams, aplinkos apsaugai, socialiniams ir kultūriniams projektams, humanitariniams mokslams, gerontologijos ir oftalmologijos tyrimams Europoje. VELUX grupės pagrindinis savininkas yra fondas VILLUM FONDEN.