VELUX ACTIVE with NETATMO duomenų privatumo politika

Galioja nuo 2018 m. spalio 1 d.

1. Dokumento tikslas

Būtina duomenis rinkti, tvarkyti ir saugoti siekiant užtikrinti esminius VELUX ACTIVE privalumus, konkrečiai - namų mikroklimato valdymą. Mes nuolat geriname VELUX ACTIVE gaminius ir paslaugas norėdami užtikrinti tinkamą ir saugią naudotojo patirtį (toliau – gaminiai ir paslaugos). 

Mums labai svarbu, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti ir kad jūs, kaip klientas, lengvai suprastumėte, kuriuos asmeninius duomenis mes renkame, tvarkome ir saugome ir kokiais tikslais tai darome. Dėl to esame visiškai atviri ir teikiame informaciją apie tai, kaip tvarkomi jūsų duomenys, ir imamės neeilinių priemonių jiems apsaugoti. Šiuo dokumentu norime aiškiai informuoti apie tai, kaip renkame, tvarkome ir saugome jūsų asmeninius duomenis. 

2. Mūsų pažadas

Vadovaudamiesi savo įmonės principais bei įsipareigojimu vykdyti Europos duomenų apsaugos reglamentą (2016 m. balandžio 27 d. 2016/679) (BDAR) mes pažadame naudotojui:

  • VELUX, A/S, (duomenų valdytojas) rinks tik 3 skyriuje nurodytus asmeninius duomenis. Prieigą prie jūsų asmeninių duomenų turės tik atrinkti ir patikimi VELUX, A/S, (toliau – VELUX), NETATMO ir VELUX pardavimo kompanijų (toliau – duomenų tvarkytojai) darbuotojai, ir jie tą informaciją laikys konfidencialia.
  • Užtikriname, kad jūsų asmeninius duomenis rinksime, tvarkysime ir naudosime skaidriai ir atvirai.

3. Kokius asmeninius duomenis renkame ir kokiais tikslais?

3.1. Kontaktinė informacija

Duomenų tipas

Paskyros registravimo programėlėje metu naudotojo nurodoma vieta, naudotojo vardas ir el. pašto adresas.

Tiesiogiai (netiesiogiai) identifikuojami asmeniniai duomenys

Jūsų el. pašto adresas, vieta ir naudotojo vardas yra laikomi informacija, pagal kurią galima tiesiogiai identifikuoti naudotoją. Taigi, ši informacija yra tiesiogiai identifikuojami duomenų laukai.

Kam mes juos naudojame (tvarkymas ir tikslai)

Kontaktinės informacijos reikia norint naudotis gaminiais ir paslaugomis, siųsti jums paskyros pranešimus, gaminio ir paslaugų atnaujinimus, programinės įrangos atnaujinimus ir pataisymus.

Kas turi prieigą?

Jei sutikote gauti informaciją ir reklaminę medžiagą, jūsų sutikimas ir el. pašto paskyra bus perduota jūsų šalyje veikiančiai VELUX pardavimo kompanijai. Tuo laikotarpiu, kai gaunate informaciją ir reklaminę medžiagą, jūsų asmeniniai duomenys yra saugomi NETATMO duomenų centre ir VELUX kompanijoje.

3.2. Naudotojo duomenys

Duomenų tipas

Naudotojo duomenys yra susiję su jūsų veiksmais programėlėje, jos nustatymais bei turi unikalų jums, kaip naudotojui, priskirtą ID.

Tiesiogiai (netiesiogiai) identifikuojami asmens duomenys

Sekdami judėjimą programėlėje mes negalime nustatyti, kas ja naudojasi. Tačiau išskirtiniais atvejais, kai programėlės veikimas nuolat sutrinka, mes turime galimybę iš programėlės analizės sistemos gauti su naudotojo ID susietą unikalų ID ir surasti naudotojo el. pašto adresą kitoje sistemoje. Taigi, naudotojo duomenys yra netiesioginiai asmeniniai duomenys.

Kam mes juos naudojame (tvarkymas ir tikslai)

Naudotojo duomenys leidžia mums gerinti gaminio funkcionalumą bei paslaugas ir užtikrinti, kad gaminio funkcionalumas visada bus atnaujintas pagal naujausias technologijas ir kt.

Kas turi prieigą?

VELUX ir NETATMO.

3.3. Gaminio būklės duomenys, informacija ir jutiklio duomenys

Duomenų tipas

Informacija apie naudotojo VELUC ACTIVE programinės įrangos versiją, IP adresą, gaminio ID, mikroprograminės įrangos versiją ir įrengimą.

Tiesiogiai (netiesiogiai) identifikuojami asmeniniai duomenys

Unikalūs identifikatoriai, pavyzdžiui, jūsų įrenginio IP adresas ir MAC adresas, yra laikomi tiesiogiai identifikuojama asmenine informacija. Mikroprograminės įrangos versija, programinės įrangos versija ir jutiklių reikšmės yra laikomos netiesiogiai identifikuojamais duomenimis, kadangi, naudojant juos atskirai, asmens identifikuoti negalima.

Kam mes juos naudojame (tvarkymas ir tikslai)

Gaminio informacija ir jutiklio duomenys leidžia algoritmams teikti pagrindines VELUX ACTIVE paslaugas, skirtas vėdinti ir patalpų mikroklimatui automatiškai reguliuoti. Be to, ji leidžia mums tobulinti mūsų programinę ir aparatinę įrangą bei suprasti ir paisyti jūsų nuostatų siekiant teikti geresnes paslaugas.

Kas turi prieigą?

Prieigą prie šių duomenų palaikymo tikslais turės VELUX ir atrinkti VELUX pardavimų kompanijų asmenys (kaip nurodyta žemiau). Duomenis renka ir saugo NETATMO ir VELUX.

3.4. Aptarnavimo istorija

Duomenų tipas

Aptarnavimo istorija yra aptarnavimo skambučių arba užklausų, apsilankymų ir kitos pagalbos internete rinkinys. Be to, ji apima vardą, telefono numerį, el. pašto adresą ir adresą, kai naudotojas šią informaciją nurodo gedimų registravimo pranešimuose.

Tiesiogiai (netiesiogiai) identifikuojami asmeniniai duomenys

Surinkta aptarnavimo istorija yra tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai identifikuojama asmeninė informacija. Kai pagalbos prašoma internetu, asmeninę informaciją nurodyti reikia norint su jumis susisiekti. Įvesdami šią informaciją ir siųsdami ją mums sutinkate (duodate mums leidimą) susisiekti su jumis dėl šios užklausos ir išsaugoti jūsų informaciją.

Kam mes juos naudojame (tvarkymas ir tikslai)

Aptarnavimo istorija leidžia teikti jums pagalbą dėl gaminio. Be to, ji leidžia mums teikti pagalbą garantijos klausimais, nustatant gedimus ir retai pasitaikančiais atvejais, kai atsiranda didesnė problema su keliais gaminiais; tada galime greitai surasti ir sutvarkyti nesklandumą.

Kas turi prieigą?

Prieigą prie šių duomenų palaikymo tikslais turės VELUX ir atrinkti VELUX pardavimo kompanijų asmenys (kaip nurodyta žemiau). Duomenis renka ir saugo VELUX.

4. Asmeninių duomenų ištrynimas

Jūsų asmeninius duomenis saugome tol, kol naudojatės gaminiais ir paslaugomis, taip pat tol, kol atjungsite gaminius nuo serverio ir dar vienus metus po to. Tada mes arba ištrinsime jūsų asmeninius duomenis, arba juos padarysime anoniminius ir sujungsime taip, kad jūsų nebebūtų galima identifikuoti pagal jūsų asmeninius duomenis.

Jei būsite užsiregistravę gauti VELUX informaciją ir reklaminę medžiagą, jūsų kontaktinę informaciją saugosime tol, kol atsisakysite ją gauti.

5. Apribojimai

VELUX per savo gaminius ir paslaugas renkamus duomenis reglamentuoja privatumo politika. Jei naudotojas naudoja kitas išmaniąsias namų valdymo sistemas (pavyzdžiui, „Apple Homekit“) VELUX gaminių ir paslaugų funkcijoms vykdyti, šios sistemos arba komplektai gali rinkti, tvarkyti ir dalintis asmeniniais duomenimis, už kuriuos VELUX nebus atsakinga ir (arba) atskaitinga. Būtinai perskaitykite šių trečiųjų šalių tiekėjų privatumo politiką.

6. Teisė būti pamirštam ir prieiga prie asmeninių duomenų

Gaminių ir paslaugų naudotojas turi teisę būti pamirštas, t. y. naudotojas gali paprašyti, kad jo (jos) paskyra būtų uždaryta ir visi tiesioginiai asmeniniai duomenys bei informacija būtų ištrinta. Ištrynus tiesioginius asmeninius duomenis jūsų daugiau nebebus galima identifikuoti pagal netiesioginius asmeninius duomenis.

Naudotojas gali bet kada susisiekti su VELUX ir gauti VELUX saugomų ir tvarkomų naudotojo duomenų apžvalgą bei paprašyti VELUX saugomų asmeninių duomenų išrašo.

Be to, galite paprašyti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų pakeisti, pavyzdžiui, pasikeitus pavardę. Jei norite pateikti pirmiau nurodytas užklausas, susisiekite su mumis per mobiliąją programėlę arba adresu active-support@velux.com.

Naudotojas turi teisę perduoti savo asmeninius duomenis kitai kompanijai, kuri taip pat tvarko duomenis. Norint tai padaryti, reikia paprašyti VELUX pateikti asmeninius duomenis visiems duomenų tvarkytojams bendru perskaitomu formatu.

Jei davėte sutikimą gauti VELUX informaciją ir reklaminę medžiagą, bet nebenorite jos gauti, visada galite atšaukti savo sutikimą, kaip nurodyta informacijos ir reklaminės medžiagos laiškų pabaigoje, parašę pirmiau nurodytu el. pašto adresu arba paspaudę ant reklaminiame laiške esančios nuorodos.

Jei norite pateikti skundą dėl VELUX tvarkomų jūsų asmeninių duomenų, tai galite padaryti nusiuntę skundą adresu:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
A. Juozapavičiaus g. 6
09310 Vilnius
Tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445
www.ada.lt

7. Naudotojai, namai ir svečiai

Gaminių ir paslaugų naudotojai gali turėti kelis namus, tada ta pati privatumo politika bus taikoma visiems naudotojo namams ir visai sąrankai.

Namų naudotojas gali pakviesti iki 20 svečių valdyti savo gaminius ir paslaugas. Pastaruoju atveju svečių paskyroms taikoma ta pati privatumo politika su tokia pat duomenų ir eksploatacijos sąranka, kaip ir šeimininkui.

8. Reglamentuojantys teisės aktai

BDAR taikomas asmeniniams duomenims, pagal kuriuos asmenį galima identifikuoti tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai.

VELUX ir VELUX pardavimo kompanijos laikosi 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusio BDAR ir visų atitinkamų galiojančių valstybinių įstatymų.

9. Serveris

Asmeninė informacija bus saugoma Europos Sąjungoje esančiame serveryje. VELUX nurodė už serverį atsakingam duomenų tvarkytojui įdiegti technines ir saugumo priemones, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų saugūs.

10. Atnaujinimai

Gaminio naudotojas turi būti susipažinęs su naujausia privatumo politika, susijusia su gaminiais ir paslaugomis. Rekomenduojame retkarčiais perskaityti privatumo politiką, kad nuolat būtumėte su jomis susipažinę.

11. Šalys

Gaminių tiekėjas (-ai) ir paslaugų teikėjas (-ai) yra:

Duomenų kontrolierius: VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Danija – CVR 46 91 14 15. Jis atsakingas už jūsų asmeninių duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.

  1. duomenų tvarkytojas: VELUX pardavimo kompanijos, kurių 100 % priklauso VELUX. VELUX pardavimo kompanijos kiekvienoje šalyje yra atsakingos už VELUX ACTIVE gaminių pardavimą galutiniams vartotojams toje šalyje, kurioje jos yra, ir aptarnavimą. Peržiūrėkite šios privatumo politikos pabaigoje pateiktą VELUX pardavimo kompanijų sąrašą.
  2. duomenų tvarkytojas: NETATMO, SAS, 93 Rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, Prancūzija, reg Nr. 532501848, yra atsakinga už VELUX ACTIVE gaminių kūrimą ir asmeninių duomenų perdavimą VELUX. VELUX nurodė NETATMO, SAS, įdiegti technines ir saugumo priemones, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų saugūs.

VELUX patronuojamosios bendrovės pateiktos 1 priede.

12. Teisiniai reikalavimai dėl dalijimosi duomenimis

Nesidalinsime jūsų asmenine informacija su jokia trečiųjų šalių kompanija, išskyrus 11 skyriuje nurodytas šalis. Jokiomis aplinkybėmis neparduosime jūsų asmeninių duomenų.

Retkarčiais pasitelkiame į pagalbą trečiųjų šalių IT konsultantus IT sistemoms ir gaminiams prižiūrėti ir atlikti jų techninę priežiūrą, jie prisiima konfidencialumo įsipareigojimus ir gauna atitinkamus VELUX nurodymus.

Tam tikrais atvejais įstatymas arba teisinis procesas reikalauja dalintis ypatingais atvejais reikalingais duomenimis su atitinkamomis teisinėmis institucijomis, prašančiomis tokių asmeninių duomenų. Tai galioja tik griežtomis teisinių reikalavimų sąlygomis, pavyzdžiui, esant teismo nurodymui, ir bus vykdoma laikantis atitinkamo atsargumo. Jei jūsų duomenimis privalėsime dalintis su pirmiau nurodytomis teisinėmis institucijomis, labai stengsimės iš anksto jus informuoti el. paštu arba kitomis priemonėmis, nebent teismo nurodymas draus tai daryti, arba reikalavimas ar teismo procesas yra tiesiogiai susijęs su reglamentavimo tyrimu. Pastaruoju atveju užtikrinsime, kad atskleisti jūsų asmeniniai duomenys būtų traktuojami kaip konfidencialūs.

13. Kontaktinė informacija

Jei jums reikia daugiau informacijos, susisiekite su mumis el. paštu active-support@velux.com

14. 1 priedas. VELUX pardavimo kompanijos

UE VELUX Roof Windows, Str. L. Bedi 31, Minsk, Belarus
VELUX (CHINA) Co., Ltd., No. 21 Baihe Road Hebei Province, China
VELUX America LLC, 104 Ben Casey Drive Fort Mill, United States of America
VELUX Argentina S.A., Colectora Panamericana Buenos Aires, Argentina
VELUX Australia Pty. Ltd., 78 Henderson Road, Alexandria, New South Wales, 2015, Australia
VELUX Belgium, Boulevard de lEurope 121 Bierges, Belgium
VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o., Dzemala Bijedica 295, Ilidza, Bosnia and Herzegovina
VELUX Bulgaria EOOD, Pelister 6, Sofia, Bulgaria
VELUX Canada Inc., 2740 Sherwood Heights Dr. Oakville Ontario, Canada
VELUX Çati Pencereleri Ticaret Limited Sirketi, Girne Mah. Girne Cad.Istanbul, Turkey
VELUX Ceská, republika, s.r.o. Budejovicka 1550/15A, Praha, Czech Republic
VELUX Chile Limitada, San Patricio 4099, Santiago, Chile
VELUX Company Ltd., Woodside Way Fife, United Kingdom
VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18, Hørsholm, Denmark
VELUX Deutschland GmbH, Gazellenkamp 168, Hamburg, Germany
VELUX Eesti OÜ, Peterburi tee 2A, Tallinn, Estonia
VELUX France, 1 rue Paul Cézanne, Morangis, France
VELUX Hrvatska d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40, Zagreb, Croatia
VELUX Italia s.p.a., Via Strà 152 Colognola ai Colli, Italy
VELUX Japan Ltd., 1-23-14 Sendagaya, Tokyo, Japan
VELUX Latvia SIA, Liepajas iela 34, Riga, Latvia
VELUX Lietuva, UAB, S. Žukausko 49-8A, Vilnius, Lithuania
VELUX Magyarország Kft., Zsófia utca 1-3, Budapest, Hungary
VELUX Nederland B.V., Molensteijn 2 De Meern, Netherlands
VELUX New Zealand Ltd., 62B Princes Street Auckland, New Zealand
VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D, Oslo, Norway
VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34, Warszawa, Poland
VELUX Portugal, Lda., Travessa das Pedras Negras Lisboa, Portugal
VELUX Romania S.R.L., Aurel Vlaicu 40, Brasov, Romania
VELUX Schweiz AG, Industriestrasse 7, Trimbach, Switzerland
VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51A, Trzin, Slovenia
VELUX Slovensko, s.r.o., Galvaniho 7/A, Bratislava, Slovakia
VELUX Spain, S.A., Calle Chile 8, Madrid, Spain
VELUX Srbija d.o.o., dr Ive Popovica Ðanija 3, Beograd, Serbia
VELUX Suomi Oy, Lämmittäjänkatu 6 Helsink, Finland
VELUX Svenska AB, Karbingatan 22, Helsingborg, Sweden
VELUX Ukraina TOV, Revutskoho 44, Kiev, Ukraine
VELUX Österreich GmbH, Veluxstrasse 1, Wolkersdorf, Austria
ZAO VELUX ul., Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10, Moscow, Russian Federation