CE ženklinimas VELUX gaminiams, pagamintiems anksčiau nei 2013 m.

Langams, kurie buvo pagaminti anksčiau nei 2013 metais, taikoma Statybos produktų direktyva (CPD). Šiems gaminiams ženklinti pateikiamos CE deklaracija ir 
būdingų savybių dokumentas (CPIP).

Norint surasti CE ženklinimo dokumentus gaminiui, reikia nurodyti stogo lango tipą, stiklo paketo rūšį ir gamybos kodą. Visi šie duomenys nurodyti ant lango duomenų plokštelės.