Dūmų šalinimo sistema, atitinkanti Europos EN standartų normas

 • Atidaroma iki 90° per 60 sekundžių

 • Atrodo tarsi įprasti stoge įrengti VELUX stogo langai (be vėjo deflektoriaus)

 • Galima rinktis su dvigubu arba trigubu stiklo paketu

 • Patogi ventiliacija įjungiama mygtuko spustelėjimu. Galimas lietaus jutiklis.

 • Vieno lango arba langų grupės valdymo sistema

Stogo langas dūmams šalinti

Lango modelis:  Gaminio kodas:  Paaiškinimas:  Sertifikuota EN: 
GGL ---- 306640 Mediena su trigubu stiklo paketu EN 12101-2
GGL ---- 307340 Mediena su dvigubu stiklo paketu EN 12101-2
GGU ---- 006640 Poliuretanas su trigubu stiklo paketu EN 12101-2
GGU ---- 007340 Poliuretanas su dvigubu stiklo paketu EN 12101-2

Stogo langas dūmams šalinti su vėjo deflektoriumi

Lango modelis:  Gaminio kodas:  Paaiškinimas:  Sertifikuota EN: 
GGL ---- SD00402 Mediena su trigubu stiklo paketu EN 12101-2
GGL ---- SD00403 Mediena su dvigubu stiklo paketu EN 12101-2
GGU ---- SD00402 Poliuretanas su trigubu stiklo paketu EN 12101-2
GGU ---- SD00403 Poliuretanas su dvigubu stiklo paketu EN 12101-2

Visiškai automatinė
dūmų šalinimo
sistema bet kokiam projektui

Sužinoti daugiau 

Valdymo sistemos apžvalga –
funkcijos ir tinkamumas

Valdymo sistema KFX 210

Valdymo sistema, skirta
iki 4 GGL / GGU
stogo langų dūmams
šalinti arba 1 CSP
plokščio stogo langui.
Apima: KFC 210 +
KFK 100 + KFA 100

    Valdymo įrenginys KFC 210
 • 10 amp.
 • Juo valdomi iki 4 GGL /
  GGU stogo langų
  dūmams šalinti arba 1 CSP
  plokščio stogo langas
  dūmams šalinti.
    Valdymo įrenginys KFC 220
 • 2 x 10 amp.
 • Juo valdomi iki 8 GGL /
  GGU stogo langų
  dūmams šalinti arba 2 CSP
  plokščio stogo langai
  dūmams šalinti.
    Stiklo išdaužimo centras KFK 100 
 • Stiklo išdaužimo centras,
  skirtas aktyvinti
  dūmų šalinimo
  funkciją.
    Komforto jungiklis KFK 200 
 • Sienos jungiklis,
  įjungiantis natūralią
  ventiliaciją
  kasdieniam komfortui užtikrinti.
     Dūmų detektorius KFA 100 
 • Dūmų detektorius,
  skirtas aptikti
  beprasidedantį gaisrą.
     Lietaus jutiklis KLA 200
 • Esant įjungtai komforto ventiliacijai
  ir pradėjus lyti
  langas uždaromas.
 • Gaisro atveju nepaisoma.

Pritaikoma visur, kur reikalingas dūmų šalinimas.

Laiptai
Biurai ir viešieji pastatai

Gamyklos ir sandėliai

Plokščio stogo langų dūmų šalinimo sistema

VELUX taip pat siūlo įsigyti langus dūmams šalinti plokštiems stogams.
Norėdami skaityti daugiau, atidarykite šią nuorodą.

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Nuožulnaus stogo langų dūmų šalinimo sistema

Sužinoti daugiau

Dūmų šalinimas

 • EN 12101-2 yra Europos gaminių standartas pavadinimu „Dūmų ir šilumos natūralios ištraukiamosios ventiliacijos įtaisų techniniai reikalavimai“
 • Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. visi dūmų ir šilumos natūralios ištraukiamosios ventiliacijos įtaisai turi būti pažymėti CE ženklu pagal Europos gaminių standartą EN 12101-2.
 • EN 12101-2 yra Europos standartas pavadinimu „Dūmų ir šilumos valdymo sistemos – Įtaisų reikalavimai“
 • Visi VELUX dūmų šalinimo prietaisai atitinka EN 12101-10 standartą.
 • Aspektai, pagal kuriuos turi būti klasifikuojami dūmų ir šilumos natūralios ištraukiamosios ventiliacijos įtaisai:
  1. Patikimumas. Ciklų skaičiaus, kurį ventiliacijos įtaisas gali veikti saugiai, reikalavimas.
  2. Sniego apkrova. Maksimalios sniego apkrovos, su kuria gaminys gali tinkamai veikti, reikalavimas.
  3. Žema temperatūra. Minimalios kambario temperatūros, kurioje užtikrinamas tinkamas veikimas, reikalavimas.
  4. Vėjo apkrova. Maksimalaus vėjo traukimo, kurį be trikdžių gali pakelti ventiliacijos įtaisas, reikalavimas.
  5. Atsparumas karščiui. Temperatūros, kuriai esant ventiliacijos įtaisas toliau tinkamai veiks 30 minučių, reikalavimas.
  6. Plotas be aerodinaminės jėgos. Ventiliacijos įtaiso našumo, visomis vėjo kryptimis, reikalavimas.
  7. Sertifikuotus bandymus turi atlikti sertifikuota testavimo institucija.
 • Langas ir dūmų šalinimo valdiklis turi būti patikrinti kaip vienas elementas
 • Sertifikavimą turi atlikti kompetentinga sertifikavimo agentūra. 
 • Dūmų ir šilumos natūralios ištraukiamosios ventiliacijos įtaisai turi būti pažymėti CE ženklu, o sertifikavimo vertės nurodytos ant gaminio.
 • Standarte išdėstyti dūmų ir šilumos natūralios ištraukiamosios ventiliacijos įtaisams taikomi reikalavimai nepriklausomai nuo to, ar jie skirti šlaitiniams ar plokštiems stogams.
 • VELUX langai dūmams šalinti pažymėti CE ženklu ir patikrinti pagal EN 12101-2 standarto reikalavimus. 
 • Kai tik įsigaliojo EN 12101 standartas, visi VELUX dūmų šalinimo sistemos gaminiai buvo atnaujinti pagal suderintus EN 12101 standarto reikalavimus, taikomus dūmų ir šilumos natūralios ištraukiamosios ventiliacijos įtaisams.
 • Dūmų ir šilumos natūralios ištraukiamosios ventiliacijos įtaiso negalima žymėti CE ženklu, jei jis neatitinka EN 12101-2 standarto gaminiams taikomų reikalavimų.
 • Su VELUX langais dūmams šalinti pateikiama atitikties deklaracija, kurioje nurodytos sertifikavimo vertės.
 • VELUX langas dūmams šalinti su vėjo deflektoriumi. Jį reikėtų naudoti, kai taikomi reikalavimai dėl ploto be aerodinaminės jėgos

ARBA

 • VELUX langas dūmams šalinti (be vėjo deflektoriaus). Jį reikėtų naudoti, kai taikomi reikalavimai dėl geometrinio ventiliacijos ploto

IR

 • VELUX valdymo sistema, skirta tuo pat metu valdyti iki keturių langų dūmams šalinti, arba sujungta su VELUX valdymo įrenginiais KFC 210/220
 • Arba bet kokia dūmų šalinimo valdymo sistema, taikytina ir patvirtinta naudoti su VELUX GGL / GGU langais dūmams šalinti.
 • VELUX langai dūmams šalinti galimi kelių standartinių VELUX dydžių, todėl atitinka daugybę taikymo galimybių (pagal vietines taisykles).
 • Galima rinktis iš pušies medienos apdailos ir baltai dažytos poliuretano apdailos.
 • Centrinės ašies simetrija 90° atidarymo kampu yra daug efektyvesnė. Tai reiškia, kad su centrinės ašies stogo langu efektyviau išleidžiami dūmai ir karštis nepriklausomai nuo vėjo krypties. Todėl nereikalingas vėjo jutiklis ir dažnai užtenka vieno VELUX lango dūmams šalinti, kad būtų patenkinti poreikiai.
 • Pagal gaminių standartą EN 12101-2 dūmų ir šilumos natūralios ištraukiamosios ventiliacijos įtaiso efektyvumas turi būti pamatuotas esant vėjui iš visų pusių.
 • Taip. VELUX stogo langai dūmams šalinti atitiko EN 12101-2 standarto patikimumo testo reikalavimus, pagal kuriuos langas turi veikti daugiau nei 10 000 ciklų.
 • Komforto ventiliacijos tikslais langą daugiausiai galima atidaryti iki 200 mm (rekomenduojama). Tai taip pat atitinka saugumo standartą EN 60335-2-103.
 • Centrinės ašies lango savybės yra tinkamos komforto ventiliacijai, nes nustačius varčią į komforto padėtį, apsaugoma nuo lietaus, krentančių lapų ir kt.
 • VELUX valdymo sistema (KFX 210) galima valdyti iki 4 langų dūmams šalinti ir sukurti 6-5 m2 dūmų geometrinį plotą arba beveik 3 m2 plotą be aerodinaminės jėgos.
 • Galima sujungti daugiau valdymo įrenginių (KFC 210 / 220), kad prireikus būtų galima valdyti iki 80 VELUX langų dūmams šalinti.
 • Valdymo sistemoje yra integruotas atsarginis elemento paketas, todėl sutrikus maitinimui sistema bus aktyvi dar 72 valandas.
 • VELUX langas dūmams šalinti montuojamas stoguose, kurių nuolydis yra 15–90°. Stogams, kurių nuolydis 60–90° gali būti taikomi specifiniai reikalavimai. Atkreipkite dėmesį į vietines taisykles.
 • Kad būtų užtikrintas greitas ir lengvas montavimas, stogo lango varčioje yra iš anksto sumontuotas kompaktiškas dūmų šalinimo valdiklis, kurio uždarius langą nesimato.
 • Lange paprastai sumontuotos dvi diskretiškos dujinės spyruoklės, kad atidarymas būtų stabilus ir greitas.
 • Priklausomai nuo lango paskirties yra sumontuotas vėjo deflektorius.
 • Gedimo atveju galima pakeisti VELUX dūmų šalinimo valdiklius.
 • Taip. VELUX dūmų šalinimo sistemą galima valdyti išorine pavojaus signalo sistema.
 • Valdymo įrenginiuose KFC 210 / 220 yra prijungimo modulis prie išorinių pavojaus signalo sistemų.
 • VELUX taip pat siūlo sistemos montavimo pagalbą, patikrą ir metinę techninę priežiūrą (priklausomai nuo vietinių pasiūlymų).
 • VELUX dūmų šalinimo sistema yra labai lankstus ir ekonomiškas sprendimas, tinkantis daugybei atvejų, nuo gyvenamųjų namų laiptinių iki didelių komercinių pastatų.
 • VELUX dūmų šalinimo sprendimai tinka visiems stogo langams ir užtikrina lankstumą renkantis lango vietą stoge.
 • Informacija apie našumą turi būti nurodyta ant gaminio ir su juo pateikiamoje CE atitikties deklaracijoje arba sertifikate.
 • CE ženklinimas užtikrina paprastą efektyvumo savybių palyginimą.
 • EN 12101-2 standarto atitikimas įgyjamas tik, kai gaminiai yra paženklinti kaip standartą atitinkantys gaminiai ir ant gaminio užrašyta naudoto standarto versija.
 • Vėjo deflektorius reikia naudoti, kai dūmų šalinimo reikalavimuose minimas plotas be aerodinaminės jėgos. Tai priklauso nuo lango paskirties ir vietinių taisyklių.
 • VELUX langą dūmams šalinti be vėjo deflektoriaus reikia naudoti, kai dūmų šalinimo reikalavimuose minimas geometrinis plotas.
 • Langas dūmams šalinti montuojamas stoguose, kurių nuolydis yra nuo 15° iki 90°.
 • Plokščiuose stoguose, kurių nuolydis yra 0–15°, langai montuojami naudojant VELUX ECX plokščio stogo pakeliamą tarpinę arba naudojamas VELUX CSP plokščio stogo langas dūmams šalinti.