VELUX Lietuva, UAB Privatumo pranešimas

Visos VELUX grupės įmonės gerbia ir saugo Jūsų privatumą. VELUX Privatumo pranešimas (toliau – Privatumo pranešimas) skirtas padėti Jums suprasti, kodėl renkame Jūsų asmens duomenis, kokius asmens duomenis renkame, kaip juos renkame ir kiek laiko juos saugome, su kuo jais dalijamės bei kokios yra Jūsų teisės. Juo taip pat paaiškiname, kaip saugome Jūsų duomenis.

VELUX Privatumo pranešimas atitinka ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679 (toliau – BDAR)

Duomenų valdytojas, atsakingas už Jūsų asmens duomenis, yra – VELUX Lietuva, UAB, Įmonės kodas 111543443, Laisvės per.10A, 04215 Vilnius, velux.lietuva@velux.com . Toliau – VELUX.

Mūsų patronuojančioji įmonė yra Danijoje registruota įmonė VELUX A/S, kurios registracijos numeris 30003519, o registruotas buveinės adresas – Aadalsvej 99, DK-2970 Hiorsholmas, Danija.

Why do we process personal data Kodėl tvarkome asmens duomenis ir kokiais teisės aktais grindžiame jų rinkimą 

Pagrindinė priežastis, kodėl renkame, naudojame ir saugome Jūsų duomenis, yra tokių duomenų poreikis teikiant paslaugas. „Paslaugos“, „mūsų paslaugos“ ir panašūs apibūdinimai reiškia verslo santykius su Jumis arba Jūsų organizacija ir pagalbą Jums, kai teikiate užklausą, atliekate pirkimą ar norite pateikti skundą.

Duomenis, susijusius su Jūsų naudojimusi paslaugomis, tvarkome ir verslo vystymo tikslais, kad pasitelkdami rinkodarą galėtume Jums pranešti apie įmonės veiklą, produktus ir paslaugas bei atsižvelgę į Jūsų atsiliepimus pagerintume paslaugų kokybę. Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir sutarčių sudarymo bei įdarbinimo tikslais ar vykdydami teisinius įsipareigojimus.

Asmens duomenis tvarkome remdamiesi tam tikru teisiniu pagrindu, kaip išvardyta toliau. 

Sutarties vykdymas, įskaitant pirkimą – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas: 

 • kai tvarkome asmens duomenis, susijusius su sutartimi, teisinis pagrindas yra sutarties vykdymas, įskaitant pirkimą.  

Sutikimas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas: 

 • naujienlaiškius apie mūsų produktus siunčiame tik gavę Jūsų sutikimą. Kai teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kada jį atšaukti. 

Teisiniai įsipareigojimai – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas: 

 • jei Jūsų asmens duomenimis dalijamės su teisėsaugos ar kitomis vyriausybinėmis institucijomis, tai darome vykdydami teisinius įsipareigojimus. 

Teisėti interesai – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas: 

 • jūsų duomenis tvarkome teisėtų verslo interesų tikslais, pavyzdžiui, kai norime atsakyti į Jūsų užklausą.  

Specialiosios kategorijos – BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktas ir BDAR 9 straipsnio 2 dalies f punktas: 

 • specialiųjų kategorijų duomenis tvarkome siekdami laikytis su atitiktimi susijusių norminių reikalavimų. 

Mūsų tvarkomų asmens duomenų tipai Mūsų tvarkomų asmens duomenų tipai

Toliau pateikiami pagrindiniai VELUX renkamų asmens duomenų tipai, taip pat pagrindinis asmens duomenų rinkimo tikslas ir teisinis pagrindas: 

Veikla

Renkamų asmens duomenų tipai (tai tik pavyzdžiai)

Tikslas(i)

Teisinis pagrindas

Įprasta įmonės veikla 
Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kita informacija, reikalinga verslo reikalams su Jumis ar Jūsų organizacija tvarkyti. 
Vykdydami įprastą VELUX veiklą, renkame asmens duomenis apie asmenis, klientus, tiekėjus (įskaitant trečiųjų šalių paslaugų teikėjus) ir kitas suinteresuotas šalis. Jūsų duomenis taip pat galime naudoti sistemoms tikrinti. 
BDAR – 6 straipsnio 1 dalies b punktas 

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies f punktas 
Pagalba, atsakant į užklausas 
Vardas, el. pašto adresas, telefonų numeriai, pokalbių turinys, kita kontaktinė informacija, nuotraukos, Jūsų namo aukštų planai, kai pateikiate tai VELUX.

Kai susisiekiate su mumis telefonu, el. paštu, paštu, per robotinę pokalbių programą arba naudodamiesi mūsų skaitmeninėmis platformomis, galite patys nuspręsti, ar norite mums pateikti asmens duomenis, kaip antai kontaktinė informacija.

Šie asmens duomenys leidžia mums atsakyti į užklausas dėl VELUX gaminių, paruošti VELUX gaminių montavimo pasiūlymus ir pasirūpinti, kad būtų atlikti lango priežiūros ar VELUX garantinio aptarnavimo darbai.

Informacija gali būti atskleista VELUX A/S arba kitoms VELUX grupės pardavimo įmonėms, atitinkamiems nepriklausomiems montuotojams ar prekybos atstovams, kad galėtume atsakyti į klientų užklausas arba susitarti su jais dėl paslaugų ar pasiūlymų. 

Mokymo tikslais įrašome skambučius. Be to, po sąveikos galime paprašyti Jūsų pateikti atsiliepimų užpildant anketą.


BDAR – 6 straipsnio 1 dalies a punktas

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies b punktas

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies f punktas  

Pardavimas (taip pat ir internetu) ir užsakymų vykdymas. 
Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, debeto ir kredito kortelių duomenys, kredito istorijos duomenys ir t. t. 

Renkame esamų ir būsimų klientų asmens duomenis, kad galėtume tvarkyti verslo reikalus su Jumis ar Jūsų organizacija. Naudodamiesi Jūsų veiklos mūsų internetinėje parduotuvėje duomenimis bei pirkimo istorija, analizuojame apsipirkimo tendencijas, kad galėtume Jums suteikti suasmeninto naršymo patirties. Be to, duomenis naudojame internetinės parduotuvės užsakymams apdoroti ir vykdyti, nes tai palengvina produktų užsakymų pristatymą ir leidžia suteikti tinkamas klientų aptarnavimo paslaugas, įskaitant ir grąžinimų apdorojimą.

Informaciją galime atskleisti prekybos atstovams, nepriklausomiems montuotojams ar logistikos partneriams, kad apdorotume kliento užsakymą – suorganizuotume VELUX produktų pristatymą ar padėtume gauti atsakymus į užklausas, pvz., suderintume susitikimą su mūsų produktų konsultantu. Mes taip pat dalijamės Jūsų informacija su trečiosiomis šalimis kredito duomenų patikrinimo tikslais. 

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies b punktas

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies a punktas

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies f punktas 

Kampanijos 
Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt. 
Įvairių kampanijų, kaip antai: atlygio programų, pinigų grąžinimo akcijų ar loterijų, vykdymas. Sutikimas su sąlygomis gaunamas prieš įsitraukiant į kampaniją. 

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies a punktas

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies b punktas  

Skundai dėl produktų 

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt. 

Kad VELUX gaminių aptarnavimas pagal VELUX garantiją arba teikiant mokamą paslaugą būtų sklandesnis, ginčus sprendžiame telefonu, el. paštu ir apsilankydami statybvietėse. Todėl jūsų asmens duomenimis galime dalytis su VELUX partneriais, kad jums būtų suteiktos tinkamos paslaugos.

Po sąveikos galime paprašyti Jūsų pateikti atsiliepimų užpildant anketą. 

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies c punktas

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies f punktas  

Verslo plėtra ir VELUX programėlės
Asmens duomenys, renkami mūsų skaitmeninėse platformose ir VELUX programėlėse. 
Asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate Jūs ir kuriuos mes surenkame savo skaitmeninėse platformose, bus naudojami įžvalgoms apie vartotojus pagerinti ir atitinkamiems pranešimams bei pasiūlymams platinti visuose įmanomuose Jūsų ir VELUX sąlyčio taškuose. Asmens duomenys taip pat bus naudojami gaminiams ir paslaugoms tobulinti. 
BDAR – 6 straipsnio 1 dalies a punktas 
Rinkodara 

Kontaktinė informacija, naršymo istorija, pardavimo ir prenumeratos paslaugų informacija, kaip antai: vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris, pirkimo istorija, unikalūs identifikatoriai, tokie kaip slapukų ID arba įrenginių ID, pagal šiuos ID sekama naršymo istorija ir kt.

Atkreipiame dėmesį, kad šis sąrašas nėra baigtinis, nes galime tvarkyti bet kokią asmeninę informaciją, surinktą dėl to, kad turėjote sąveiką su patronuojančiąja įmone VELUX A/S, lankėtės mūsų interneto svetainėse, naudojotės mūsų mobiliosiomis programėlėmis, produktais ar paslaugomis. 

Remdamiesi Jūsų sutikimu arba teisėtais interesais, kai reikia, Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami informuoti Jus apie VELUX įmonės veiklą, produktus ir paslaugas.

Anksčiau nurodytais tikslais kuriame Jūsų pageidavimus ir profilį atitinkančią rinkodarą, pvz.:

- kai norite gauti mūsų rinkodaros pranešimus, optimizuojame ir pritaikome jų turinį bei pateikimą, ir

- kai bendraujate su mumis mūsų pačių arba trečiųjų šalių kanalais (pvz., per socialinę žiniasklaidą, paieškos svetaines, prekyvietes), teikiame Jūsų pageidavimais ir profiliu pagrįstą rinkodarą.

Jeigu daugiau nebenorite gauti informacijos, galite bet kada lengvai ir nemokamai atsisakyti mūsų rinkodaros pranešimų. Kaip atsisakyti pranešimų, sužinosite užsisakydami prenumeratą arba gavę iš mūsų rinkodaros pranešimus. Atsisakyti prenumeratos galite ir susisiekę su mumis elektroniniu arba įprastu paštu, žr. 8 skyrių.

Vykdydami tam tikrą rinkodaros veiklą, veikiame kaip bendrasis valdytojas su kitomis VELUX įmonėmis, su kuriomis esame sudarę bendrojo valdytojo sutartis, apibrėžiančias VELUX įmonių vaidmenis ir atsakomybę. 

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies a punktas

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies f punktas  

Jūsų atvaizdai nuotraukose bei vaizdo įrašuose, atsiliepimai bei dalyvavimas kampanijose 
Jei sutikote atsiųsti mums savo nuotrauką arba jei Jus nufotografavo mūsų pasamdytas fotografas. 
Nuotrauką, atsiliepimus ir pan. naudosime taip, kaip nurodyta sutartyje, kurią pasirašėte.  

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies b punktas; kai nuotraukos naudojimas ir atsiliepimo publikavimas grindžiami piniginį atlygį nustatančia sutartimi. Atkreipkite dėmesį, kad negalite pasinaudoti teise prašyti, kad nuotrauka būtų pakoreguota ar pašalinta / ištrinta.

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies a punktas; jei nuotrauka ir atsiliepimas tvarkomi remiantis sutikimu, leidžiančiu pasinaudoti visomis 6 skirsnyje nurodytomis teisėmis.

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies f punktas; jei nuotrauka ar vaizdo įrašas padarytas vidinio VELUX renginio metu ar kitomis panašiomis aplinkybėmis, o nuotraukomis ar vaizdo įrašu dalijamės tik įmonės viduje.  

Svetainės lankytojai, klientų apklausos ir rinkos tyrimai 
Asmens duomenys iš skaitmeninių platformų ar klientų apklausų. 

Siekdami tobulinti siūlomus produktus ir paslaugas, asmens duomenis galime rinkti iš skaitmeninės platformos lankytojų ar apklausas pildančių klientų.

Dėl apklausos su Jumis susisieksime ir tvarkysime asmens duomenis kaip apklausų duomenų dalį, remdamiesi sutikimu arba teisėtais interesais.

Apklausos, kuriose rinkodaros tikslais apdorojami asmens duomenys, bus naudojamos tik gavus Jūsų sutikimą. 

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies a punktas

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies f punktas 

Įdarbinimas ir darbo sutartys 
Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, informacija apie darbo patirtį, išsilavinimą liudijantys diplomai, atitinkami duomenų patikrinimai, informacija apie profesinius interesus ir kt. 

Kai asmuo kreipiasi dėl darbo arba sudaro su mumis darbo sutartį, mes renkame tam tikrą informaciją, kaip antai: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, informacija apie darbo patirtį, išsilavinimą liudijančių diplomų duomenys, atitinkamų įrašų patikrinimų duomenys ir informacija apie profesinius interesus.

Šie duomenys gali būti renkami iš paties asmens, iš įdarbinimo konsultanto, taip pat iš rekomendacijų ir viešai prieinamų šaltinių.
Ši informacija padeda mums apsispręsti dėl darbo pasiūlymo asmeniui arba dėl darbo sutarties su juo.

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies b punktas

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies f punktas 

Su atitiktimi susijusių reikalavimų laikymasis, įskaitant kovą su korupcija, pranešėjų sistemos palaikymą ir sankcijų patikrą 
Visų tipų asmeninė informacija. 
Asmens duomenis galime rinkti siekdami laikytis įstatymų, vykdyti teismo ar reguliavimo institucijos sprendimą ir (arba) norėdami atskleisti informaciją atitinkamoms valdžios institucijoms, kaip reikalaujama ar leidžiama pagal įstatymus.  

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies c punktas

BDAR – 6 straipsnio 1 dalies f punktas

BDAR – 9 straipsnio 2 dalies a punktas

BDAR – 9 straipsnio 2 dalies f punktas 

3 Kaip renkame Jūsų asmens duomenis  Kaip renkame Jūsų asmens duomenis 

Tiesiogiai iš Jūsų

Dažniausiai asmens duomenys renkami tiesiogiai iš Jūsų arba gaunami, kai naudojatės mūsų paslaugomis, produktais ir komunikacijos kanalais. Renkame asmens duomenis, kuriuos pateikiate, kai prašote produktų, paslaugų ar informacijos, registruojatės, dalyvaujate viešuose forumuose, naudojatės robotine pokalbių programa ar vykdote kitą veiklą mūsų skaitmeninėse platformose ir programėlėse, pildote klientų apklausas ar kitaip bendraujate su mumis. Informaciją renkame naudodamiesi įvairiomis technologijomis, kaip antai slapukai. Daugiau apie slapukus rasite mūsų  Slapukų pranešime.

Iš mūsų verslo partnerių

Kai kuriais atvejais Jūsų asmens duomenis renkame iš savo verslo partnerių, kai jiems reikia pagalbos suteikiant Jums kuo kokybiškesnes paslaugas.


Iš Jūsų viešosios svetainės

Kai kuriais atvejais Jūsų asmens duomenis renkame Jūsų įmonės svetainėse, nes norime pasiūlyti Jums savo paslaugas. 


Nuorodos į kitas svetaines

Šioje svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines (pvz., „Facebook”, „Google+”, „YouTube” ir „Pinterest”), kurioms šis Privatumo pranešimas netaikomas. Atkreipkite dėmesį, kad mes neatsakome už kitas svetaines bei jų turinį. Rekomenduojame perskaityti kiekvienos svetainės, kurioje lankotės, privatumo politiką.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tik tiek, kiek tai būtina šiame Privatumo pranešime aprašytiems tikslams pasiekti. Tai reiškia, kad saugojimo trukmė priklauso nuo informacijos tipo ir priežasties, dėl kurios ją turime.
Saugojimo trukmės pavyzdžiai:


 • skambučių įrašai bus saugomi 90 dienų, 
 • kol neatsisakysite dalyvauti rinkodaros kampanijoje, o tai galite padaryti bet kada,
 • saugosime nuotrauką ir atsiliepimus tiek, kiek reikia ir kaip aprašyta sutartyje,
 • asmens duomenys saugomi iki įdarbinimo proceso pabaigos arba sutikimo atšaukimo (jei jis duotas būsimam įdarbinimui), 
 • dėl atitikties, pvz., kovos su korupcija nuostatoms, duomenis saugosime pagal įstatymus, kurių privalome laikytis.

Su kuo dalijamės Jūsų asmens duomenimis Su kuo dalijamės Jūsų asmens duomenimis


Mūsų įmonė priklauso VELUX grupei, kuri vykdo veiklą visame pasaulyje. Mes dalijamės Jūsų asmenine informacija VELUX grupėje, tačiau tik tada, kai tai būtina siekiant tikslo, dėl kurio tvarkome Jūsų asmens duomenis. Visi VELUX grupės subjektai yra sudarę tarpusavio duomenų tvarkymo susitarimą ir (arba) bendrąją sutartį, pagal kurią asmens duomenys tvarkomi laikantis tų pačių procedūrų, užtikrinančių, kad visoje grupėje būtų išlaikytas toks pats saugumo lygis, o VELUX įmonės pasiskirstytų vaidmenis ir atsakomybę. Jei dvi ar daugiau įmonių veikia kaip bendrieji duomenų valdytojai, kiekvienas bendrasis duomenų valdytojas yra įpareigotas  veikiant savarankiškai: 

 • būti pagrindine įmone ryšiams su Jumis palaikyti, 
 • vykdyti BDAR 13 ir 14 straipsniuose nurodytus informavimo įsipareigojimus, 
 • leisti Jums pasinaudoti teisėmis, numatytomis BDAR 15–22 straipsniuose, 
 • reaguoti į pranešimus apie privatumo pažeidimą ir skundus dėl privatumo. 

Taip pat galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su pasirinktomis trečiosiomis šalimis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

 • verslo partnerius, tiekėjus ir subrangovus, su kuriais bendradarbiaujame, kad suteiktume Jums geriausias palaikymo ir pardavimo paslaugas, įskaitant, pvz., logistikos tiekėjus ir išorinius klientų aptarnavimo paslaugų teikėjus; 
 • technologijų tiekėjus, pavyzdžiui, analizės, stebėjimo technologijų, tikslinio taikymo ir pakartotinio tikslinio taikymo rinkodaros technologijų ir paieškos sistemų tiekėjus, kurie padeda tobulinti ir optimizuoti mūsų platformas, taip pat įmones, teikiančias svetainių palaikymo ir prieglobos paslaugas; 
 • reklamuotojus ir reklamavimo tinklus, kuriems reikia duomenų, kad išrinktų bei pateiktų tinkamas reklamas Jums ir kitiems, kurie davė sutikimą; 
 • socialinius tinklus, kaip antai: „Facebook”, „Instagram” ir „Google”, jei to reikia duomenims tvarkyti rinkodaros tikslais ir jei davėte sutikimą; 
 • kitas trečiąsias šalis, siekiant užtikrinti saugą ir saugumą mūsų klientams, apginti mūsų teises ir nuosavybę, laikytis teisinių procesų ar kitais atvejais, remiantis gera valia, jei duomenų atskleidimo reikia pagal įstatymus; 
 • VELUX grupės įmones arba trečiąsias šalis, kurios mūsų įmonės vardu naudoja skaitmenines platformas bei priemones, kad galėtų teikti su mūsų veikla susijusias paslaugas (pvz., vykdyti taškų rinkimo programas, pinigų grąžinimo kampanijas, loterijas ar mokymus).

Kai bendradarbiaujame su išoriniais paslaugų teikėjais, prireikus, pasirašome duomenų tvarkymo sutartį. Šiems paslaugų teikėjams draudžiama naudoti Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, nei prašome mes ar nustatyta įstatymų.

Perdavimas trečiosioms šalims 

Kai kuriais atvejais asmens duomenis perduodame vadinamosioms trečiosioms šalims, kurios nepriklauso Europos ekonominei erdvei. Tai darydami pasirūpiname duomenų apsauga ir juos perduodame tik tada, jei taikoma viena šių sąlygų:

 • atitinkamoje šalyje palaikomas pakankamas apsaugos lygis, kaip nustatyta Europos Komisijos, arba 
 • Įmonė yra sertifikuota pagal EU-U.S. Data Privacy Framework, arba 
 • duomenų perdavimui reguliuoti taikome Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (pavyzdines ES sąlygas) ir papildomas priemones. 

Duomenų apsauga Duomenų apsauga

Mums rūpi Jūsų asmens duomenų apsauga, vientisumas ir konfidencialumas. Įdiegėme technines, administracines ir fizines apsaugos priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto priėjimo, atskleidimo, naudojimo ir keitimo. Kartkartėmis peržiūrime savo saugumo procedūras ir apsvarstome naujausių technologijų bei metodų pritaikymą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nepaisant visų mūsų dedamų pastangų, jokios saugumo priemonės nėra tobulos ar neįveikiamos.

Jūsų privatumo teisės Jūsų privatumo teisės

Jums, kaip duomenų subjektui, BDAR suteikia šias su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis susijusias teises:

Jūsų teisės
Teisinis pagrindas
Paaiškinimas
Prieiti prie savo duomenų 
BDAR 15 straipsnis 
Turite teisę prašyti informacijos apie tai, ar VELUX tvarko su Jumis susijusius asmens duomenis, ir jeigu taip, turite teisę prašyti tų duomenų kopijos.  
Prašyti ištaisyti 
BDAR 16 straipsnis 
Turite teisę bet kada prašyti ištaisyti bet kokius neteisingus ar neišsamius Jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarkome.  
Prašyti ištrinti  
BDAR 17 straipsnis 
Priklausomai nuo duomenų tvarkymo pobūdžio, turite teisę prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis ir tam tikromis aplinkybėmis tai padaryti anksčiau, nei paprastai privalėtume. 
Prašyti apriboti tvarkymą  
BDAR 18 straipsnis 
Turite teisę prašyti apriboti duomenų tvarkymą, o tai reiškia, kad galite prašyti, kad VELUX tam tikromis aplinkybėmis apribotų Jūsų asmens duomenų naudojimą.
Duomenų perkeliamumas
BDAR 20 straipsnis 
Tam tikromis sąlygomis turite teisę asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, gauti kompiuterio skaitomu formatu.  
Teisė nesutikti
BDAR – 21 straipsnis 
Jei Jūsų netenkina tai, kaip VELUX įmonėje tvarkomi asmens duomenys, savo prieštaravimus galite siųsti adresu velux.lietuva@velux.com  Pateikiant skundą VELUX įmonei, privaloma nurodyti skundo pateikėjo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis. 

Jei turite klausimų dėl konkrečių Jūsų asmens duomenų, kuriuos tvarkome ar saugome, arba jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite el. paštu velux.lietuva@velux.com. Į Jūsų prašymą pasinaudoti bet kuria iš Jūsų teisių atsakysime per vieną mėnesį, tačiau turime teisę šį terminą pratęsti dar dviem mėnesiams. Jei pratęsime atsakymo terminą, informuosime Jus per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. 

Jei manote, kad mums nepavyko tinkamai išspręsti skundo, galite pateikti skundą vietos duomenų apsaugos institucijai. Nacionalinės duomenų apsaugos institucijos kontaktinius duomenis galite rasti Europos duomenų apsaugos valdybos svetainėje www.edpb.europa.eu

Changes to this privacy notice Šio VELUX Privatumo pranešimo pakeitimai


Kartkartėmis galime pakeisti šį Privatumo pranešimą, kad jis atitiktų naujausias technologijas, verslo praktiką, teisinius reikalavimus ar kitais tikslais. Naujausią versiją visuomet skelbsime savo skaitmeninėse platformose. Patariame reguliariai perskaityti šį Privatumo pranešimą.


Šis Privatumo pranešimas paskutinį kartą buvo atnaujintas 
15-11-2023