VELUX pirkėjams aktuali informacija apie CE ženklinimą

CE ženklinimą (angl. "CE Marking") patvirtina specialus ženklas. Raidės "CE" yra prancūzų kalbos frazės "Conformité Européene", (liet. "Europos patvirtinimas") santrumpa. Dabar sąvoka "CE ženklinimas" naudojama visuose oficialiuose Europos Sąjungos dokumentuose. Gaminio paženklinimas CE ženklu turi kelias prasmes ir reiškia, jog:

  • gamintojas deklaruoja, jog jo pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus dėl sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos, kurie yra vadinami bendru "gaminių direktyvų" pavadinimu;
  • gaminio ženklinimas CE ženklu valstybinėms rinkos priežiūros institucijoms rodo, jog gaminys tos šalies rinkai yra teikiamas legaliai;
  • gaminio ženklinimas CE ženklu užtikrina laisvą tokio gaminio judėjimą Europos Laisvos Prekybos Asociacijos bei Europos Sąjungos vieningoje rinkoje (iš viso 28 valstybėse);
  • gaminių ženklinimas CE ženklu suteikia galimybę muitinėms bei nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms pašalinti neturinčius atitikties patvirtinimo gaminius iš rinkos.

CE ženklinimas yra sudėtingas atitikties įvertinimo procesas, kurį vykdant reikalingos išsamios EB direktyvų ir darniųjų (harmonizuotų) standartų žinių.

Šiuo ženklu patvirtiname, kad visi VELUX stogo langai, plokščio stogo sistemos, dūmų šalinimo sistemos, stiklo paketo konstrukcijos, išorinės markizės, užuolaidėlės ir žaliuzės yra pažymėtos CE ženklu pagal statybos produktų reglamentą.

Daugiau informacijos pateikta CE ženklinimo pdf. Toliau galite rasti jūsų turimo produkto eksploatacinių savybių deklaraciją.

Atminkite, kad bus prašomas ne tik gaminio kodas, pvz., GGL M08 3073G, bet ir gamybos kodas, pvz., 25 AB 04 C.