Kaip ieškoti prekybos atstovo:

  • Adreso laukelyje įveskite gatvės pavadinimą ir pašto kodą / miestą
  • Pasirinkite ieškomą plotą
  • Paspauskite paieškos mygtuką

Jei radote per mažai arba neradote jokių rezultatų, padidinkite paieškos plotą ir vėl paspauskite paieškos mygtuką.