VELUX pirkėjams aktuali informacija apie CE ženklinimą

CE ženklinimą (angl. "CE Marking") patvirtina specialus ženklas. Raidės "CE" yra prancūzų kalbos frazės "Conformité Européene", (liet. "Europos patvirtinimas") santrumpa. Dabar sąvoka "CE ženklinimas" naudojama visuose oficialiuose Europos Sąjungos dokumentuose. Gaminio paženklinimas CE ženklu turi kelias prasmes ir reiškia, jog:

  • gamintojas deklaruoja, jog jo pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus dėl sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos, kurie yra vadinami bendru "gaminių direktyvų" pavadinimu;
  • gaminio ženklinimas CE ženklu valstybinėms rinkos priežiūros institucijoms rodo, jog gaminys tos šalies rinkai yra teikiamas legaliai;
  • gaminio ženklinimas CE ženklu užtikrina laisvą tokio gaminio judėjimą Europos Laisvos Prekybos Asociacijos bei Europos Sąjungos vieningoje rinkoje (iš viso 28 valstybėse);
  • gaminių ženklinimas CE ženklu suteikia galimybę muitinėms bei nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms pašalinti neturinčius atitikties patvirtinimo gaminius iš rinkos.

CE ženklinimas yra sudėtingas atitikties įvertinimo procesas, kurį vykdant reikalingos išsamios EB direktyvų ir darniųjų (harmonizuotų) standartų žinių.

Šiuo ženklu patvirtiname, kad visi VELUX stogo langai, plokščio stogo sistemos, dūmų šalinimo sistemos, stiklo paketo konstrukcijos, išorinės markizės, užuolaidėlės ir žaliuzės yra pažymėtos CE ženklu pagal statybos produktų reglamentą.

Daugiau informacijos pateikta CE ženklinimo pdf. Toliau galite rasti jūsų turimo produkto eksploatacinių savybių deklaraciją.

Atminkite, kad bus prašomas ne tik gaminio kodas, pvz., GGL M08 3073G, bet ir gamybos kodas, pvz., 25 AB 04 C.

Plokščio stogo langas

Šviesos tunelis

Stiklo paketas

Užuolaidėlės ir išorinės žaliuzės

Montavimo gaminiai

Stogo langai

Dūmų šalinimo valdymo sistema

Išsirinkite gaminio tipą

Markizė

Išorinė žaliuzė

Išsirinkite savo gaminio tipą

Stogo langas

Langų kombinacijos

Peržiūrėkite CE ženklinimo sertifikatą savo VELUX gaminiui

Norėdami rasti CE ženklinimo sertifikatą ir  eksploatacinių savybių deklaraciją savo turimam gaminiui, prašome įvesti turimo gaminio kodą. Šį kodą rasite ant gaminio duomenų plokštelės  (pažiūrėkite video, kuris padės jums surasti duomenų plokštelę).

Peržiūrėkite CE ženklinimo sertifikatą savo VELUX gaminiui

Norėdami rasti CE ženklinimo sertifikatą ir  eksploatacinių savybių deklaraciją savo turimam gaminiui, prašome įvesti turimo gaminio kodą. Šį kodą rasite ant gaminio duomenų plokštelės  (pažiūrėkite video, kuris padės jums surasti duomenų plokštelę).

Peržiūrėkite CE ženklinimo sertifikatą savo VELUX gaminiui

Norėdami rasti CE ženklinimo sertifikatą ir  eksploatacinių savybių deklaraciją savo turimam gaminiui, prašome įvesti turimo gaminio kodą. Šį kodą rasite ant gaminio duomenų plokštelės  (pažiūrėkite video, kuris padės jums surasti duomenų plokštelę).

Peržiūrėkite CE ženklinimo sertifikatą savo VELUX gaminiui

Norėdami rasti CE ženklinimo sertifikatą ir  eksploatacinių savybių deklaraciją savo turimam gaminiui, prašome įvesti turimo gaminio kodą. Šį kodą rasite ant gaminio duomenų plokštelės  (pažiūrėkite video, kuris padės jums surasti duomenų plokštelę).

Peržiūrėkite CE ženklinimo sertifikatą savo VELUX gaminiui

Norėdami rasti CE ženklinimo sertifikatą ir  eksploatacinių savybių deklaraciją savo turimam gaminiui, prašome įvesti turimo gaminio kodą. Šį kodą rasite ant gaminio duomenų plokštelės  (pažiūrėkite video, kuris padės jums surasti duomenų plokštelę).

Peržiūrėkite CE ženklinimo sertifikatą savo VELUX stogo langui

Norėdami rasti CE ženklinimo sertifikatą ir  eksploatacinių savybių deklaraciją savo turimam gaminiui, prašome įvesti turimo gaminio kodą. Šį kodą rasite ant gaminio duomenų plokštelės  (pažiūrėkite video, kuris padės jums surasti duomenų plokštelę).

Peržiūrėkite CE ženklinimo sertifikatą savo VELUX gaminiui

Norėdami rasti CE ženklinimo sertifikatą ir  eksploatacinių savybių deklaraciją savo turimam gaminiui, prašome įvesti turimo gaminio kodą. Šį kodą rasite ant gaminio duomenų plokštelės  (pažiūrėkite video, kuris padės jums surasti duomenų plokštelę).

Šiuos gaminio kodus rasite duomenų plokštelėje.
Šiuos gaminio kodus rasite duomenų plokštelėje.
Šiuos gaminio kodus rasite duomenų plokštelėje.
Šiuos gaminio kodus rasite duomenų plokštelėje.
Šiuos gaminio kodus rasite duomenų plokštelėje.
Šiuos gaminio kodus rasite duomenų plokštelėje.
Naudokite naujausią gamyklinį kodą
Naudokite naujausią gamyklinį kodą
  • Užpildykite visus laukus
  • Nerastas
  • Nėra tokio gaminio kodo

Reikia pagalbos ieškant informacijos apie jūsų stogo lango tipą ir dydį?

Reikia pagalbos ieškant informacijos apie jūsų stogo lango tipą ir dydį??

Reikia pagalbos ieškant informacijos apie jūsų stogo lango tipą ir dydį?

Reikia pagalbos ieškant informacijos apie jūsų gaminio tipą ir dydį??

Reikia pagalbos ieškant informacijos apie jūsų gaminio tipą ir dydį?

Reikia pagalbos ieškant informacijos apie jūsų stogo lango tipą ir dydį?

Reikia pagalbos ieškant informacijos apie jūsų stogo lango tipą ir dydį?

Duomenų plokštelė yra ant lango ir viršutinio bloko (kupolo / plokščio stiklinio dangtelio), atitinkamai: Duomenų plokštelė yra vidinėje lango pusėje, lango varčios apačioje. Duomenų plokštelė yra viršutinio bloko išorinėje pusėje, išraižyta ant bloko šono. 

Duomenų plokštelė yra šviesos sklaidytuvo vidinėje pusėje. Ji matoma ištraukus lubų žiedą.

Duomenų plokštelę galima rasti atidarius langą ir pasukus jį 180 laipsnių. Duomenų plokštelė yra kairėje pusėje, stiklo paketo įduboje. 

Duomenų plokštelė yra matoma per stiklo paketą ant nuleistos markizės. Duomenų plokštelė yra dešinėje pusėje ant apatinio skersinio.

Duomenų plokštelę galima rasti ant ritinėlio. Atsargiai iki galo išvyniokite markizę, kol bus matyti ritinėlis. Duomenų plokštelė yra ritinėlio dešinėje pusėje. 

Duomenų plokštelė yra matoma per stiklo paketą ant nuleistos markizės. Duomenų plokštelė yra dešinėje pusėje ant apatinio skersinio.

Duomenų plokštelė yra vidinėje pusėje lango varčios apačioje.

Duomenų plokštelė yra ant lango ir tarpinės, atitinkamai: atidarius langą, duomenų plokštelę galima rasti ant varčios viršaus, dešinėje arba kairėje pusėje. Duomenų plokštelė yra atspausdinta ant tarpinės pakuotės.

Suraskite CE sertifikatą montavimo gaminiui

Išsirinkite montavimo gaminį iš žemiau pateikto sąrašo.

Jeigu rodomi keli dokumentai, pasirinkite tą, kurio data artimiausia pirkimo datai.

Suraskite CE sertifikatą dūmų šalinimo sistemai

Išsirinkite gaminį iš žemiau pateikto sąrašo.

Jeigu rodomi keli dokumentai, pasirinkite tą, kurio data artimiausia pirkimo datai.

Dėmesio! Dūmų šalinimo valdymo blokai KFC 210 ir KFC 220 yra sistemų KFX 210/KFX 220/KFX -- dalis.

Jei jūsų langas pagamintas iki 2013 liepos mėnesio, apsilankykite šiame puslapyje.