Kylanti energijos nepritekliaus grėsmė

Valgyti ar šildyti? Artėjant šalčiams su šia dilema susiduria 49 milijonai europiečių. Pasekmės rimtos: žmonės, gyvenantys energijos nepritekliuje, dukart dažniau susiduria su sveikatos problemomis.

Šioje ataskaitoje, energijos nepritekliumi laikoma situacija, kai žmogus neturi galimybių pakankamai pasišildyti savo namus. Pagrindinės energijos nepritekliaus priežastys -  kylančios energijos kainos, mažos pajamos ir energiškai neefektyvūs pastatai.

Tyrimas "Sveikų namų barometras" nustatė, jog europiečiai susiduriantys su ekonominiais sunkumais, dažnai patiria ir energijos nepriteklių. Žiūrint į bendrą Europos ekonominę padėtį, vienas iš trijų europiečių sunkiai suduria galą su galu, o beveik pusė jų gyvena šaltuose būstuose. Faktiškai, keturiasdešimt penki procentai žmonių mažina temperatūrą namuose, kad sutaupytų3

Gyvenant šaltuose namuose kyla rizikos sveikatai

Pastatai, kuriuose gyvena su energijos nepritekliumi susiduriantys europiečiai, yra ne tik šalti, bet ir nepalankūs sveikatai. Energijos nepritekliaus tikimybė išauga triskart, jeigu žmonės gyvena drėgnuose, sveikatai nepalankiuose pastatuose. Gyvenimas šaltuose namuose taipogi turi didelės įtakos sveikatai. Dvigubai dažniau skundžiamasi prasta sveikata, kai nėra galimybių palaikyti komfortišką namų temperatūrą žiemos metu. 

3 "Sveikų namų barometras" (2016)

Kai namai žiemos metu šildomi nepakankamai:


Dvigubai daugiau europiečių teigia, kad jų sveikata prasta


Dvigubai daugiau europiečių teigia, kad jiems trūksta dienos šviesos


Beveik triskart daugiau žmonių sako, kad namuose drėgna