Privačių namų savininkai labai svarbūs skatinant renovaciją

Europoje yra 110 milijonų individualių namų ir kotedžų - 84 % šių namų priklauso privatiems savininkams. Daugeliui jų reikalinga kapitališka renovacija.

Maždaug 60 % europiečių gyvena individualiuose namuose arba kotedžuose šeimomis, sudarytomis iš mažiausiai dviejų suaugusiųjų4. Tačiau beveik trys ketvirtadaliai šių namų yra energiškai neefektyvūs5. Kadangi pastatai Europoje sunaudoja 40 % energijos ir išskiria 36 % anglies dvideginio dujų6, kyla akivaizdi energiškai efektyvesnių namų būtinybė visos Europos mastu. Todėl privačių namų savininkai be galo svarbūs, siekiant, kad esamas pastatų fondas taptų energiškai efektyvesnis.

 

Privačių investicijų pritraukimas renovacijoje

Renovacija, kurios dėka namas taptų energetiškai efektyvesnis ir palankesnis sveikatai, priklauso nuo privataus namo savininko finansinių galimybių. Copenhagen Economics atliktas tyrimas parodė, kad vidutinis europiečio namų ūkio disponuojamas kapitalas yra 139 000 eurų. Įvertinus nacionalinius turto pasiskirstymus, tai reiškia, kad 70 % Europos namų ūkių galėtų sau leisti etapais vykdomą renovaciją.


4 “Sąsajos tarp gyvenimo kokybės, socioekonominio statuso  ir sveikatos EU28 ir šalyse narėse", Ecofys 2016.
5 COM (2016) 860  
6 Europos Komisija, Pastatai (2017), prieiga: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings

Europos namų pasiskirstymas


europiečių gyvena vienai šeimai skirtuose būstuose


vienai šeimai skirtų būstų yra privatūs


Europos bendro CO2 kiekio išmeta namai ir pastatai


vienai šeimai skirtų būstų skaičius Europoje

Lėšos renovacijai

Bendras namų ūkių turimas kapitalas visoje Europoje siekia daugiau nei 30 trilijonų eurų. Šis skaičius apima ir finansinį, ir nefinansinį turtą. Paveikslėlis žemiau rodo šalių turimą kapitalą ir kokią jo dalį kiekvienos šalies namų ūkiai galėtų skirti etapais vykdomai renovacijai. Matomi dideli skirtumai tarp šalių, tačiau, apskritai, daugiau nei pusė Europos namų ūkių galėtų sau leisti etapais vykdomą renovaciją. Renovacija ne tik suteikia galimybę ilgalaikiam taupymui dėl geresnio energinio efektyvumo, bet ir gali pagerinti gyvenimo sąlygas, tuo pačiu reikšmingai prisidėdama prie nekilnojamo turto vertės išaugimo.

 

Bendras privatus renovacijai skirtinas kapitalas ES

Kiekvienas stulpelis rodo bendrą turimą vidutinio namų ūkio kapitalą (finansinio ir nefinansinio turto sumą) eurais (tūkst., 2016 m. kainomis).

Ispanijos, Airijos, Liuksemburgo ir Šveicarijos duomenys apie nefinansinį turtą buvo neprieinami. Dėl šios priežasties kaip bendras kapitalas rodomas tik finansinis turtas. Vidurkiui apskaičiuoti įvertinos visos šalys, įskaitas ir pažymėtas "*". 

Kiekvienos šalies skaičius - procentinė išraiška tų namų ūkių, kurie galėtų sau leisti etapais vykdomą renovaciją už 75 000 eurų, pakoreguota, atsižvelgiant į perkamosios galios paritetų (PGP) skirtumus.

Šaltinis: Copenhagen Economics, remiantis EBPO duomenimis (finansinis ir nefinansinis turtas); Europos Komisijos ataskaita "Pajamų pasiskirstymas ir mokesčiai ES šalyse narėse"(2015).