Tyrimai atlikti, ruošiant "Sveikų namų barometrą"

Ataskaitoje "Sveikų namų barometras 2017" pateikiama dar gilesnė 2016 m. atliktų tyrimų rezultatų analizė: parodoma, kaip pastatai veikia Europos gyventojų sveikatą.

"Sveikų namų barometras" - visos Europos lygiu atliekama tyrimų serija, skirta sąsajų tarp būstų ir sveikatos nustatymui. Trečiąjį, 2017 m. leidimą išleidusi VELUX Grupė dedikavo jį pasaulinei sveikatai palankių pastatų dienai. Pirmasis leidimas išėjo 2015 m. Dviejuose pirmuose leidimuose analizuota, kaip europiečiai įsivaizduoja sveikus namus.  

Šių metų "Sveikų namų barometras" apima įvairių šaltinių duomenis: konsultacijų agentūros "Ecofys" iš Berlyno, Vokietijos tyrimų instituto "Fraunhofer IBP", ekonomikos konsultantų iš Danijos "Copenhagen Economics" ir dviejų ankstesnių "Sveikų namų barometrų".
 

"Ecofys" mokslininkai tyrė koreliaciją tarp sveikatos ir pastatų 27 ES šalyse narėse (išskyrus Vokietiją), naudodamiesi Eurostato duomenų baze ES-SPGS (Europos Sąjungos tyrimas apie pajamas ir gyvenimo sąlygas, kuris buvo atliktas, siekiant įvertinti gyvenimo sąlygų padėtį ir kitimą Europoje). ES-SPGS duomenis surinko šalių narių statistikos tarnybos. Čia pateikiamas tyrimas remiasi taip vadinamais pirminiais ES-SPGS duomenimis, t.y. tyrimas pagrįstas pačių apklaustųjų vertinimais. Eurostatas pateikia šiuos duomenis patvirtintiems mokslinių tyrimų projektams, kuriuos vykdo akredituotos tyrimų institucijos. Šiame tyrime kiekvienam ES-SPSG kintamajam naudoti anoniminiai rezultatai, gauti apklausus daugiau nei 100 000 atskirų namų ūkių ir daugiau nei 250 000 vyresnių nei 16 metų asmenų visose ES šalyse narėse, išskyrus Vokietiją. 

"Fraunhofer IBP" išanalizavo daugiau nei 200 mokslinių publikacijų, apimančių drėgmės ir pelėsių įtaką kvėpavimo takų ligoms. Publikacijos buvo analizuojamos metaanalizės metodu, siekiant nustatyti, kokia yra rizika susirgti astma, gyvenant drėgnuose, pelėsių pažeistuose būstuose. "Fraunhofer IBP", pasinaudodama duomenimis iš metaanalizės, Eurostato bei kitų šaltinių, nustatė europiečių, kuriems drėgmė ir pelėsiai padarė neigiamos įtakos, skaičių bei poveikį visuomenei ekonominiu požiūriu.

"Copenhagen Economics" analizavo namų ūkių turimą kapitalą, kurį būtų galima panaudoti renovacijai, remdamasi EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) duomenimis. Įvertintos tiek santaupos, tiek nefinansinis turtas. 

Jeigu nenurodyta kitaip, šioje ataskaitoje pateikiami skaičiai remiasi "Ecofys", "Fraunhofer IBP" ir "Copenhagen Economics" informacija.