Kopijuoti iš valdymo įrenginio (KLC 410)

Šiame straipsnyje parodyta, kaip pridėti gaminius, valdomus valdymo įrenginiu (KLC 410) su jungikliu be potencialo, kad būtų galima užbaigti naujojo „VELUX Touch“ sąranką.

Paruoškite savo gaminį (-ius) pridėti prie naujojo „VELUX Touch“.
SVARBU: jei valdymo įrenginys naudojamas tik su jungikliu be potencialo, pirmiausia reikia pridėti valdymo jungiklį KLI, kad būtų galimas „VELUX Touch“ integravimas.

Valdymo įrenginys KLC 410 susietas su valdymo jungikliu (KLI 31x)

  1. Vykdykite instrukcijas: Kopijuoti iš esamo valdymo jungiklio (KLI 31x)

Valdymo įrenginys KLC 410 susietas su išmaniuoju valdymo pultu (KLR 200)

  1. Vykdykite instrukcijas: Kopijuoti iš esamo išmaniojo valdymo pulto (KLR 200)

Valdymo įrenginys KLC 410 naudojamas tik su jungikliu be potencialo

  1. Suraskite valdymo įrenginį ir RESET mygtuką (raudonos spalvos taškas kabelio pusėje).
  2. Nuspauskite ir 10 sekundžių laikykite RESET mygtuką, kad iš naujo nustatytumėte visus ankstesnius susiejimus.
  3. Susiekite valdymo jungiklį KLI su valdymo įrenginiu: ant valdymo jungiklio KLI trumpai paspauskite susiejimo mygtuką (piktograma su dviem apskritimais) naudodami smailų daiktą.
  4. Perjunkite valdymo įrenginį į susiejimo režimą: trumpai paspauskite valdymo jungiklio KLI nustatymų mygtuką (krumpliaračio piktogramą) smailiu daiktu.
  5. Pridėkite jungiklį be potencialo: paspauskite jungiklio be potencialo atidarymo / aukštyn arba žemyn / uždarymo mygtuką.

Dabar grįžkite prie savo „VELUX Touch“, kad užbaigtumėte gaminio perkėlimą ir įdiegimą. Vykdykite instrukcijas: Kopijuoti iš esamo valdymo jungiklio (KLI 31x)