Neturi jokio veikiančio nuotolinio valdymo pulto

Šiame straipsnyje parodyta, kaip iš naujo nustatyti gaminius, kad juos rastumėte ir užbaigtumėte naujojo „VELUX Touch“ sąranką.

Paruoškite savo gaminius, kad juos rastų naujas „VELUX Touch“.
SVARBU: priklausomai nuo situacijos atlikite vieną iš žemiau aprašytų procedūrų.

Naujai sumontuoti gaminiai be jokio susieto valdiklio

 1. Susiekite valdymo jungiklį, gautą kartu su gaminiu, vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis kartu su sumontuotu VELUX gaminiu.
 2. Grįžkite prie savo „VELUX Touch“, kad iš naujo pradėtumėte gaminių pridėjimą vadovaudamiesi valdymo jungiklio instrukcijomis.

Sumontuoti gaminiai su apgadintu (arba pamestu) valdikliu

 1. Deja, turite iš naujo nustatyti kiekvieną savo gaminį, kad išvalytumėte visus ankstesnius valdiklių susiejimus. Tai reikalinga, nes seni susiejimai blokuoja naujus susiejimus. Pakartokite toliau aprašytą (-as) procedūrą (-as) visiems savo gaminiams:
  • Elektriniai ir saulės energija maitinami langai / atidaromi langai: rankiniu būdu atidarykite langą ir šiek tiek pakreipkite variklį žemyn, kad rastumėte atkūrimo mygtuką (šviesiai pilkas mygtukas). Nuspauskite ir laikykite atkūrimo mygtuką, kol variklio grandinė pradės trumpai judėti. Šis judesys rodo, kad variklis buvo tinkamai nustatytas iš naujo.
  • Žaliuzės / markizės su laidais: atkūrimas atliekamas automatiškai iš naujo nustatant variklį.
  • Žaliuzės / markizės su saulės baterija: rankiniu būdu atidarykite langą ir nuimkite priedo viršutinės dengiamosios dalies dešinįjį galinį dangtelį (žr. su priedu pateiktas instrukcijas). Nuspauskite ir laikykite atkūrimo mygtuką, kol gaminys pradės trumpai judėti aukštyn ir žemyn. Šis judesys rodo, kad variklis buvo tinkamai nustatytas iš naujo. Vėl uždėkite viršutinės dengiamosios dalies galinį dangtelį.
  • Užuolaidėlės su laidais: atkūrimas atliekamas automatiškai iš naujo nustatant variklį.
  • Užuolaidėlės su saulės baterija: pastumkite plokščią atkūrimo jungiklį po užuolaidėlės variklio bloku į dešinę ir laikykite jį, kol užuolaidėlė pradės trumpam kilti ir leistis. Šis judesys rodo, kad variklis buvo tinkamai nustatytas iš naujo.
 2. Grįžkite prie savo „VELUX Touch“, kad užbaigtumėte gaminio radimą ir įdiegimą.

Pastaba: gaminio perkėlimas turi būti baigtas maksimaliai per 2 minutes.