VELUX PRIVATUMO POLITIKA

 

VELUX grupė gerbia ir saugo Jūsų privatumą. Toliau pateikiama informacija, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Ši VELUX Privatumo politika (toliau – VELUX Privatumo politika) aprašo tai, kaip tvarkomi duomenys, pateikti arba surinkti mūsų skaitmeninėse platformose, kurios suteikia lankytojui galimybę pasiekti mus internete ir naudotis mūsų paslaugomis. Ši VELUX Privatumo politika parengta laikantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (GDPR) ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų. 

VELUX Lietuva, UAB patronuojančioji įmonė yra Danijoje registruota VELUX A/S, kurios registracijos numeris 30003519 ir kurios registruotas buveinės adresas – Aadalsvej 99, DK-2970 Horsholmas.

 1. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

  Kai mes tvarkome asmeninius duomenis, susijusius su sutartimi arba galima sutartimi, tvarkymo pagrindas yra tas, kad tai būtina mūsų įsipareigojimams pagal sutartį vykdyti arba Jūsų pageidaujamiems veiksmams prieš sudarant sutartį atlikti.
  Jeigu duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų duotas sutikimas, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, kaip nurodyta toliau, bet tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, kurį vykdė VELUX A/S iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
  Jeigu dalijamės Jūsų asmens duomenimis su teisėsaugos ar kitomis valdžios institucijomis, tai darome mūsų teisinės prievolės vykdymo pagrindu.

   

 2. Kodėl ir kokiu tikslu renkame asmens duomenis 

  VELUX A/S renka šių pagrindinių kategorijų duomenis ir šiais pagrindiniais duomenų rinkimo tikslais:

  2.1 Bendrai VELUX verslo veiklai vykdyti 

  Mes renkame asmeninius duomenis apie asmenis, klientus, tiekėjus (įskaitant trečiųjų šalių paslaugų teikėjus) ir kitas suinteresuotąsias šalis. Šie duomenys gali būti asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas telefono numeris, adresas, mokėjimo ir kredito kortelės informacija ir kita informacija, būtina sutarties sudarymui ir vykdymui su Jumis ar Jūsų organizacija. 

  2.2 Atsakyti į užklausas 

  Galite nuspręsti pateikti mums savo asmens duomenis, įskaitant savo vardą, pavardę, el. pašto adresą arba kitą kontaktinę informaciją, kai kreipiatės į mus telefonu, el. paštu, paštu arba naudodamiesi mūsų skaitmeninėmis platformomis. Turėdami šiuos duomenis galėsime atsakyti į Jūsų prašymus pateikti informaciją apie VELUX produktus ar atlikti VELUX produktų garantinį servisą. Informacija gali būti atskleista VELUX A/S ar kitoms VELUX pardavimų kompanijoms, susijusiems nepriklausomiems montuotojams arba mūsų prekybos atstovams, kad galėtume įvykdyti klientų prašymą arba susitarti dėl paslaugos, tokios kaip techninė priežiūra, suteikimo, arba pateikti kainos pasiūlymą.  

  2.3 Klientai ir galimi klientai 

  Galime rinkti klientų bei galimų klientų asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, kontaktinė informacija, mokėjimo bei mokėjimo kortelės informacija ir kita informacija, kurios reikia vykdyti verslo sutartims su asmenimis ar organizacijomis. Informaciją galime atskleisti prekybos atstovams ar nepriklausomiems montuotojams ir logistikos partneriams, kad galėtume įvykdyti kliento užsakymą, įskaitant VELUX produktų pristatymą klientui ir atsakymų į užklausas pateikimą. 

  2.4 Verslo plėtra 

  Asmens duomenys, kuriuos Jūs mums pateikiate per mūsų skaitmenines platformas, naudojami gerinti mūsų klientų supratimą ir užtikrinti tinkamą komunikaciją bei pasiūlymus visais kanalais, kuriais Jūs galite susisiekti su VELUX A/S. Be to, šie asmens duomenys naudojami ir produktų bei paslaugų plėtrai.

  2.5 Rinkodara

  Jums sutikus, asmens duomenis galime naudoti siekdami informuoti Jus apie VELUX veiklą, produktus ir paslaugas.

  Anksčiau paminėtais tikslais kuriame rinkodarą, pritaikytą Jūsų pasirinkimams ir profiliui, paremtam Jūsų kontaktine informaciją, naršymo istorija, pardavimų bei prenumeravimo paslaugos informacija, tokia kaip vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris, pirkimo istorija, unikalūs identifikatoriai, pavyzdžiui, cookieID ar deviceID bei naršymo istorijos stebėjimas pagal šiuos ID. Prašome atkreipti dėmesį, kad šis sąrašas nėra išsamus, nes mes galime naudoti bet kokią asmeninę informaciją, surinktą Jums sąveikaujant su VELUX A/S bei jos interneto svetainėmis, mobiliosiomis programėlėmis, produktais bei paslaugomis.

  Jeigu nepageidaujate gauti jokios tolesnės informacijos, galite paprastai ir be jokių mokesčių atsisakyti mūsų rinkodaros pranešimų bet kuriuo metu. Kaip atsisakyti pranešimų sužinosite užsisakydami prenumeratą arba gavę iš mūsų rinkodaros pranešimus. Be to, jūs galite susisiekti su mumis el. paštu arba paštu ir atsisakyti prenumeratos, žr. 8 skirsnį  Jums atsisakius gauti rinkodaros pranešimus, per du mėnesius mes ištriname Jūsų asmens duomenis, nebent tvarkome Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, aprašytais 2.1-2.8.

  2.6 Lankytojų ir klientų apklausos  

  Siekdami plėtoti savo produktus bei paslaugas galime rinkti asmens duomenis iš skaitmeninių platformų lankytojų ar klientų kaip dalį apklausų duomenų.  Asmens duomenis kaip dalį apklausų duomenų tvarkysime tik tuo atveju, jei jūs pateikėte sutikimą. Taip pat ir apklausų metu gauti asmens duomenys bus naudojami rinkodaros tikslais tik gavus Jūsų sutikimą.

  2.7 Potencialūs darbuotojai ir rangovai 

  Kai asmuo kreipiasi dėl darbo arba sudaro sutartį su mumis, mes renkame tam tikrą informaciją, kaip antai: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, informacija apie darbo patirtį, diplomus, atitinkamų įrašų patikrinimai ir informacija apie profesinius interesus. Duomenys Jūsų sutikimu gali būti renkami tiesiai iš Jūsų, iš įdarbinimo konsultanto ir iš buvusių asmens darbdavių bei kitų, įskaitant rekomendacijas ir viešai prieinamus šaltinius.  Ši informacija naudojama siekiant informuoti arba padėti mums apsispręsti, ar pateikti šiam asmeniui darbo pasiūlymą arba samdyti asmenį pagal sutartį.  

  2.8 Įstatymų laikymasis 

  Mes galime rinkti asmens duomenis, kaip reikalaujama arba leidžiama pagal teisės aktus.  Asmeniniai ir neasmeniniai duomenys, kuriuos renkame, laikomi konfidencialiais, ir jie nebus parduodami arba išnuomojami trečiosioms šalims, išskyrus išimtis, paminėtas 2 ir 4 skirsniuose.


 3. Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis 

  Mes renkame informaciją, kurią Jūs pateikiate mums, kai kreipiatės į mus dėl mūsų produktų, paslaugų arba informacijos, registruojatės, dalyvaujate viešuose forumuose, naudojatės robotinėmis pokalbių programomis arba kitomis veiklomis mūsų skaitmeninėse platformose, pateikiate atsakymus klientų apklausose arba kitaip bendraujate su mumis. Mes renkame informaciją naudodamiesi įvairiomis technologijomis. Informacijos apie slapukus rasite
  Slapukų politikoje

  3.1 Nuorodos į kitas interneto svetaines 

  Šioje interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į kitas svetaines (kaip antai: „Facebook“, „Google+“, „YouTube“, „Pinterest“), kurių ši VELUX Privatumo politika neapima. Atkreipkite dėmesį, kad mes neatsakome už kitas svetaines ir jų turinį. Raginame Jus perskaityti kiekvienos svetainės, kurioje lankotės, Privatumo politikas.


 4. Dalijimasis Jūsų asmens duomenimis su kitomis įmonėmis

  Mūsų įmonė yra tarptautinės įmonės VELUX Group dalis.
  Mes galime dalytis Jūsų asmens duomenimis VELUX Group viduje, tačiau tik tuo atveju, jei tai būtina pasiekti tikslą, kuriam ir naudojami Jūsų asmeniniai duomenys. Visos VELUX Group organizacijos pasirašė vidinę Duomenų tvarkymo sutartį, kuri užtikrina, kad tvarkydami asmens duomenis visi vadovautųsi tokiomis pačiomis procedūromis, garantuojančiomis tą patį saugumo lygį, palaikomą visoje grupėje.

  Mes taip pat galime dalytis Jūsų informacija su pasirinktomis trečiosiomis šalimis, įskaitant:

  • Verslo partnerius, tiekėjus ir subrangovus, kurie su mumis dirba, pavyzdžiui, pristatymo paslaugos ir klientų aptarnavimas, interneto svetainių palaikymas ir priegloba.
  • Technologijų tiekėjus, pavyzdžiui, analitikus, stebėjimo technologijas, reklamos transliavimą, kai remiamasi duomenimis apie vartotoją ar pagal vartotojo veiksmus bei paieškos sistemų tiekėjus, padedančius tobulinti ir optimizuoti platformas.
  • Reklamuotojus ir reklamavimo tinklus, kuriems reikia duomenų, kad išrinktų bei pateiktų tinkamas reklamas Jums ir kitiems, kurie davė sutikimą.
  • Socialinių tinklų svetaines, jei reikia ir jei davėte sutikimą.
  • Kitas trečiąsias šalis, kad būtų užtikrinama sauga ir saugumas mūsų klientams, apgintos mūsų teisės ir nuosavybė, būtų laikomasi teisinių procesų ar kitais atvejais, remiantis gera valia, jei duomenų atskleidimo reikia pagal įstatymus. 

  Kai bendradarbiaujame su išoriniais paslaugų teikėjais, pasirašome duomenų tvarkymo sutartį dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.  Šiems paslaugų teikėjams uždrausta naudoti Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, nei reikalaujame mes ar nustatyta įstatymų.
  Jūsų asmens duomenys saugomi serveriuose, esančiuose Europos Sąjungoje.

  Gavėjai, nepriklausantys ES: 

  Naudodamiesi ar atskleisdami asmens duomenis perduotus ES, naudojame standartinius Europos Komisijos patvirtintus priedus prie sutarties, taikome ir kitas priemones pagal ES teisę, kad užtikrintume tikrai būtinas reikiamas apsaugos priemones, arba gauname Jūsų sutikimą. 


 5. Jūsų teisės ir pasirinkimai 


  Mes suteikiame Jums galimybę pasinaudoti tam tikromis teisėmis ir pasirinkimais, susijusiais su mūsų atliekamu informacijos apie Jus rinkimu, naudojimu ir dalijimusi.  Pagal vietos įstatymus Jūsų teisės ir pasirinkimai: 

  • galite keisti savo pasirinkimą dėl prenumeratos, naujienlaiškių ir saugos pranešimų;
  • galite pasirinkti, ar norite gauti iš mūsų rinkodaros pranešimus apie produktus ir paslaugas, kurios, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti;  

  • galite pasirinkti, ar mes galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su kitomis įmonėmis, kad jos galėtų Jums siųsti rinkodaros pranešimus apie jų produktus ir paslaugas; 

  • galite pasirinkti, ar norite gauti tikslines reklamas iš reklaminių tinklų, duomenų apsikeitimų, rinkodaros analitikų ir kitų paslaugų teikėjų;

    

  • galite prašyti prieigos prie savo asmens duomenų, kuriuos turime sukaupę apie Jus, kad ištaisytumėte pasikeitusius ar netikslius duomenis, ir tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti, kad duomenys, kuriuos turime sukaupę apie Jus, būtų perduoti kitam valdytojui, ištrinti iš mūsų duomenų bazės („Asmens teisės“). Jūs taip pat galite nesutikti su tuo, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis;
  • Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis ir pasirinkimais arba prašyti prieigos prie jūsų asmens duomenų susisiekę su Klientų aptarnavimo skyriumi, su vietoje paskirtu už privatumą atsakingu asmeniu arba laikydamiesi jums atsiųstų instrukcijų. Atminkite, kad jeigu neleisite mums rinkti Jūsų asmens duomenų, mes negalėsime tiekti Jums tam tikrų produktų arba suteikti paslaugų, o teikdami paslaugas negalėsime atsižvelgti į Jūsų interesus ir pageidavimus. Jeigu turėtumėte klausimų apie konkrečius savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome arba saugome, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi arba vietoje paskirtu asmeniu, kuris atsakingas už asmens duomenis. 

  Į Jūsų prašymą, kurį pateikiate naudodamiesi savo teisėmis, atsakysime per vieną mėnesį, bet turime teisę pratęsti šį terminą dar dviem mėnesiams.  Jeigu pratęsiame atsakymo terminą, apie tai Jums pranešime per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.

   

 6. Duomenų saugumas, vientisumas ir saugojimas 

  Jūsų informacijos saugumas, vientisumas ir konfidencialumas mums labai svarbu. Mes įdiegėme technines, administracines ir fizines apsaugos priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto priėjimo, atskleidimo, naudojimo ir keitimo. Retkarčiais mes peržiūrime savo saugumo tvarkos aprašus, kad apsvarstytume naujas technologijas ir būdus. Žinokite, kad nepaisant didžiausių mūsų pastangų, jokios saugumo priemonės nėra tobulos ar neįveikiamos.  

  Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek būtina pasiekti šioje VELUX Privatumo politikoje nurodytus tikslus, nebent pagal įstatymus reikalaujama arba leidžiama juos saugoti ilgiau.Prireikus mes nuolat atnaujinsime Privatumo politiką.

   

 7. Šios Privatumo politikos pakeitimai

  Laikas nuo laiko mes galime pakeisti šią VELUX Privatumo politiką, kad įdiegtume naujausias technologijas, pramonėje taikomas praktikas, reguliavimo reikalavimus ar kitais tikslais. Visais atvejais naujausią versiją skelbsime savo skaitmeninėse platformose. Dėl to patariame reguliariai perskaityti šią Privatumo politiką. Kai to reikalauja atitinkami įstatymai, prašysime Jūsų sutikimo.

 8. Komentarai ir klausimai 

  Jeigu turite pastabų arba klausimų dėl šios Privatumo politikos, kreipkitės
  privacy@velux.com

  Galite pateikti skundą dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Galite kreiptis į mus pasinaudoję šios Privatumo politikos pabaigoje nurodyta kontaktine informacija. Skundžiantis vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją privaloma pateikti VELUX A/S. Skundą išnagrinėsime ir atsakysime per vieną mėnesį. Jeigu manote, kad mes tinkamai neišnagrinėjome skundo, jį galite pateikti: Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (tel. Nr. 8 5 271 28 04,
  www.vdai.lrv.lt ,el. p ada@ada.lt )

       9.Kontaktinė informacija    

         Ši interneto svetainė priklauso ir ją valdo VELUX A/S. Visi prašymai ir užklausos gali būti pateikiami:

VELUX Lietuva, UAB

S. Žukausko g.49, 8a.

Vilnius LT-09131

velux.lietuva@velux.com

tel. (8 5) 270 91 01

 

Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo koreguota 2020 m. liepą.