PRIVATUMO TAISYKLĖS

Įvadas

UAB “VELUX Lietuva” yra atsakinga už asmeninių duomenų rinkimą, saugojimą ir tvarkymą (“duomenų valdytojas”). UAB „VELUX Lietuva“ renkami asmeniniai duomenys: vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Duomenų tvarkymo tikslai

Renkami duomenys naudojami informavimo ir rinkodaros tikslais  (įskaitant bet neapsiribojant): informavimui apie produktų atnaujinimą, kainų pokyčius, mokymus, VELUX ar trečiųjų šalių organizuojamus renginius (pvz. parodas, kino seansus, seminarus ir pan.); pranešimams apie specialius pasiūlymus bei akcijas; naujienlaiškių siuntimui.

Prieiga prie asmeninių duomenų

Tik patikimiems UAB „VELUX Lietuva“ darbuotojams suteikiama prieiga prie asmeninių duomenų ir tik aukščiau numatytiems tikslams įvykdyti. UAB „VELUX Lietuva“ neperduos ir neatskleis asmeninių duomenų jokiai VKR grupės (turima galvoje įmonė VKR Holding A/S, Breeltevej 18, 2970 Horsholmas, Danija) įmonei, patronuojamajai įmonei ar filialui, kur VKR Holding A/S valdo daugiau nei 50% akcijų, taip pat jokiai trečiajai šaliai, nepriklausančiai VKR grupei. Tačiau UAB „VELUX Lietuva“ gali atskleisti asmeninius duomenis trečiosioms šalims,  valstybinėms institucijoms, inspekcijoms, teisėsaugos institucijoms ar kitoms susijusioms institucijoms, jeigu tai numatyta teisės ar reguliavimo reikalavimuose.

Asmens duomenų panaikinimas ir saugojimas

UAB „VELUX Lietuva“ saugos asmeninius duomenis pagal LR teisės aktuose nurodytus reikalavimus. Pasibaigus  numatytam laikotarpiui, UAB „VELUX Lietuva“ sunaikins asmeninius duomenis arba juos pakeis taip, kad nebūtų įmanoma nustatyti duomenų subjekto tapatybės. Arba UAB „VELUX Lietuva“ saugos asmeninius duomenis tol, kol duomenų subjektas aiškiai pareikš atsisakąs gauti informaciją ir atšaukiąs sutikimą tvarkyti ir saugoti jo duomenis.

Prieiga prie asmeninių duomenų, jų taisymas ir panaikinimas

Asmeninių duomenų subjektas gali bet kada kreiptis į UAB „VELUX Lietuva“ ir pareikalauti pateikti saugomų savo asmeninių duomenų kopiją, pakoreguoti asmeninius duomenis arba panaikinti asmeninius duomenis. Norint panaikinti, koreguoti asmeninius duomenis arba gauti apie juos informacijos, reikia kreiptis į UAB „VELUX Lietuva“ adresu S. Žukausko g. 49, 8 aukštas, Vilnius LT-09131, elektroniniu paštu velux.lietuva@velux.com arba telefonu (8 5) 270 91 01.

Duomenų saugojimo serveris

Asmeniniai duomenys bus saugomi ir apdorojami serveryje, saugomame Europos Sąjungoje.

Skundų pateikimo tvarka

Duomenų subjektas gali pateikti skundą dėl to, kaip UAB „VELUX Lietuva“ tvarkė jo duomenis. Su UAB „VELUX Lietuva“ galite susisiekti šių taisyklių pabaigoje nurodytais adresais bei telefono numeriu. Pateikdamas skundą duomenų subjektas privalo UAB „VELUX Lietuva“ pateikti savo vardą ir kontaktinę informaciją. Įmonė gautą skundą išnagrinės per 40 dienų ir pateiks atsakymą. Jeigu duomenų subjekto nuomone UAB „VELUX Lietuva“ neišnagrinėjo skundo tinkamai, skundo pateikėjas gali kreiptis į valstybines institucijas.

Slapukai

Slapukas – tai nedidelis tekstinis failas, įdiegiamas į įrenginį, kai lankomasi interneto svetainėje. Slapukai naudojami informacijai išsaugoti, kai naršoma po skirtingus interneto svetainės puslapius arba grįžtama į svetainę po tam tikro laiko. Norint užblokuoti slapukų naudojimą, reikia pakeisti naršyklės leidimų nustatymus. Tačiau užblokavus slapukų naudojimą bus užblokuojamos kai kurias mūsų interneto svetainės funkcijos ir dėl to ji gali veikti netinkamai. Slapukų naudojimo taisykles rasite www.velux.lt.

Privatumo taisyklių pakeitimai

UAB „VELUX Lietuva“ turi teisę prireikus savo nuožiūra peržiūrėti ir keisti šias taisykles ar sutikimus naudoti asmeninius duomenis. Pataisytos taisyklės bus publikuojamos www.velux.lt, todėl patariama jas skaityti reguliariai.

Kontaktinė informacija

Visi prašymai ar užklausos gali būti pateikiami:
UAB „VELUX Lietuva“
S. Žukausko g. 49, 8 aukštas, 
Vilnius LT-09131
velux.lietuva@velux.com 
Tel. (8 5) 270 91 01