VELUX ACTIVE with NETATMO naudojimo sąlygos

Galioja nuo 2018 m. spalio 1 d.

1. Naudojimo sąlygų apimtis

Šios naudojimo sąlygos taikomos VELUX ACTIVE gaminiui. Jose rasite svarbią su jūsų naujuoju gaminiu susijusią informaciją bei naudojimo nurodymus.

Jei turite klausimų dėl įrengimo, programėlės, trečiųjų šalių programų, duomenų ir automatinių funkcijų, skaitykite VELUX ACTIVE pagalbos interneto svetainėje esančius DUK. Daugiau informacijos apie gaminį, suderinamumą ir VELUX ACTIVE naudą rasite savo šalies VELUX svetainėje

2. Gaminio turinys

VELUX ACTIVE sudaro šie elementai:

 • Sietuvas
 • Patalpų mikroklimato jutiklis
 • Valdymo (išvykimo) jungiklis
 • ACTIVE valdiklis (automatinis patalpų mikroklimato valdiklis)
 • VELUX ACTIVE programėlė

3. Gaminio specifikacija

 • Prieš montuodami sietuvą galutinėje vietoje patikrinkite, ar iš jos sietuvas gali valdyti atitinkamus gaminius. VELUX ACTIVE patalpų mikroklimato valdymo sistemos veikimas pagrįstas dvipusiu RF (radijo dažnio) ryšiu, kuris žymimas simboliu [↔]. Jis yra nurodytas ant duomenų etiketės.
 • Radijo dažnio diapazonas: 868,25 MHz / 868,95 MHz / 869,85 MHz („io-homecontrol®“ Europoje), 2,425 GHz / 2,450 GHz / 2,475 GHz („io-homecontrol®“ likusiame pasaulyje), 868,2–868,6 MHz (patalpų mikroklimato valdiklis ir išvykimo jungiklis Europoje ir Kinijoje), 921,2–921,6 MHz (patalpų mikroklimato valdiklis ir išvykimo jungiklis likusiame pasaulyje), 2,400–2,496 GHz (WiFi 802.11 b/g/n).
 • Didžiausia perdavimo galia: 3,2 mW (patalpų mikroklimato jutiklis ir išvykimo jungiklis Japonijoje), 12,6 mW (patalpų mikroklimato jutiklis ir išvykimo jungiklis likusiame pasaulyje), 19,6 („io-homecontrol®“ Europoje), 25,1 mW („io-homecontrol®“ likusiame pasaulyje), 31,6 mW WiFi 802.11 b/g/n Europoje), 100 mW (WiFi 802.11 b/g/n likusiame pasaulyje). Radijo dažnio atstumas: 300 m laisvajame lauke.
 • Priklausomai nuo pastato konstrukcijos, veikimo atstumas patalpose yra apie 30 metrų. Tačiau gelžbetonio konstrukcijos, metalinės lubos ir gipso sienos su metaliniais konstrukcijos elementais šį atstumą gali sumažinti.
 • Elektros gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, tai turi būti atlikta laikantis valstybinių elektroninių atliekų šalinimo reglamentų.
 • Panaudotų baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, tai turi būti atlikta laikantis atitinkamų nacionalinių aplinkos apsaugos reglamentų. Baterijose yra medžiagų, kurios, netinkamai laikomos ir perdirbamos, gali būti kenksmingos. Kur galima, baterijas nuneškite į vietinius įgaliotus atliekų surinkimo punktus.
 • Pakuotes galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

4. Įrengimas ir eksploatacija

Norėdami įrengti ir eksploatuoti VELUX ACTIVE turite parsisiųsti VELUX ACTIVE programėlę iš „Google Play“ arba „Apple App Store“, taip pat galite naudoti „Apple HomeKit“ programą. Daugiau informacijos rasite VELUX ACTIVE pagalbos svetainėje.

ACTIVE valdiklis (automatinis patalpų mikroklimato valdiklis) bus aktyvuotas, kai bus įdiegta ir veiks VELUX ACTIVE programėlė. ACTIVE valdiklį galima bet kada individualizuoti VELUX ACTIVE programėlėje, „ACTIVE control“ nustatymuose. Individualizuoti galima visus kambarius, kuriuose yra jutikliai.

5. Naudotojai ir svečiai

Pirmasis VELUX ACTIVE programėlę įdiegęs naudotojas sukuria administratoriaus paskyrą („Administrator“). Administratorius gali pakviesti svečius į paskyrą, kur jie gaus panašias sąlygas, kaip ir administratorius. Svečiai taip pat gali pakviesti kitus svečius į paskyrą panašiomis kaip Administratoriaus ar kitų svečių sąlygomis. Administratorius ir (arba) kiti svečiai gali ištrinti neaktyvius arba sudubliuotus naudotojus. Naudojimo sąlygos bei VELUX ACTIVE privatumo taisyklės taikomos ir svečių paskyroms.

Informacijos apie naudotojų (tiek administratoriaus, tiek svečių) registracijos nutraukimą ir šalinimą ieškokite toliau esančiame 11 skyriuje.

6. Techninė priežiūra

 • VELUX ACTIVE vidaus klimato valdikliui reikalinga minimali techninė priežiūra.
 • Paviršių galima valyti minkštu drėgnu audeklu.
 • Prieš atliekant bet kokius lango ir prie jo prijungtų gaminių priežiūros ar techninės priežiūros darbus reikia atjungti tinklo ar baterijos maitinimą ir užtikrinti, kad jis vėl neįsijungtų netyčia.
 • Numatomas baterijos naudojimo laikas: bent 2 metai.
 • Atsargines dalis galima įsigyti iš savo VELUX pardavimo kompanijos.
 • Jei turite kokių nors techninių klausimų, užpildykite formą VELUX ACTIVE pagalbos puslapyje.

7. ACTIVE valdiklio apribojimai (kada mano langas, žaliuzės, langinė neveikia)?

Esant tam tikroms meteorologinėms sąlygoms ACTIVE valdiklis (automatinis vidaus klimato valdiklis) neveiks taip, kaip numatyta tol, kol meteorologinės sąlygos leis tą daryti, pavyzdžiui, esant stipriam lietui langas neatsidarys. Esant tam tikroms meteorologinėms sąlygoms gausite pranešimą su paaiškinimu, kodėl ACTIVE valdiklis neveikia, kaip numatyta.

8. Garantija

VELUX suteikia VELUX ACTIVE garantiją pagal VELUX garantijos terminus ir sąlygas. Garantija pradės galioti nuo aktyvavimo momento. VELUX garantiją galite rasti čia.

VELUX neprisiims atsakomybės už  9–13 skyriuose nurodytus įvykius.

9. Trečiųjų šalių programos, gaminiai ar paslaugos

Galite rinktis integruoti VELUX ACTIVE su trečiųjų šalių programomis, gaminiais ar paslaugomis, kurie (-ios) yra skirtos integruoti su VELUX ACTIVE. Šios trečiųjų šalių programėlės, gaminiai ar paslaugos yra reglamentuojamos ir joms taikomi tų trečiųjų šalių terminai ir sąlygos bei taisyklės. VELUX neatsako už šią integraciją.

VELUX neatsakys ir neprisiims jokios atsakomybės už trečiųjų šalių programėles, gaminius ar paslaugas bei jų sėkmingą integraciją su VELUX ACTIVE. Be to, VELUX neprisiims jokios atsakomybės už trečiųjų šalių klaidas ar aplaidumą, galinčias (-tį) sukelti bet kokius VELUX ACTIVE veikimo sutrikimus.

9.1. „Apple HomeKit“

VELUX ACTIVE yra integruotas su „Apple HomeKit“. Tai reiškia, kad jūsų VELUX ACTIVE programėlės valdiklio veiksmai yra siunčiami į „Apple HomeKit“ programėlę. Einamosios būsenos ir parametrų reikšmės yra saugomos „Apple HomeKit“ duomenų bazėje.

Turint klausimų apie „Apple HomeKit“ reikia kreiptis į „Apple“. „Apple“ asmeninių duomenų tvarkymą reglamentuoja „Apple Homekit“ skirtų „Apple privatumo taisyklių terminai ir sąlygos, kurias rasite www.apple.com.

Prašome atkreipti dėmesį, kad įsidiegus VELUX ACTIVE per „Apple Homekit“ VELUX ACTIVE funkcionalumas bus apribotas gaminio valdymu ir jutiklių reikšmių atvaizdavimu. Be to, VELUX ACTIVE per „Apple Homekit“ įsidiegusiems klientams VELUX ACTIVE pagalbos tarnyba negalės pasiūlyti tokios pat aptarnavimo apimties ir kokybės, kadangi „Apple“ yra trečiosios šalies tiekėja. Norint atjungti automatinį langų atidarymą išvykus iš namų reikia išvykimo jungiklio, kadangi langų atidarymo funkcijos atjungti per „Apple HomeKit“ programėlę nepavyks.

„HomeKit“ (naudojantis „Home“ programėlę), galinčiam valdyti šį su „HomeKit“ veikiantį priedą, reikalingas „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ su „iOS 9.0“ arba naujesne programine įranga. Kad būtų galima automatiškai valdyti šį „HomeKit“ palaikantį priedą nesant namuose, reikalinga „Apple TV“ su „tvOS 10.0“ arba naujesne programine įranga arba „iPad“ su „iOS 10.0“ arba naujesne programine įranga, kurie būtų nustatyti kaip namų šakotuvas.

9.2. Analitika

VELUX naudoja anoniminius duomenis apie įrangos naudojimą, siekdama optimizuoti su VELUX ACTIVE gaminiais pridedamos programinės įrangos panaudojimą. Tuo tikslu mes naudojame „Fabric IO“ ir „Google Analytics“.

10. VELUX ACTIVE programėlės atnaujinimai

Visada privalote naudoti naujausią įdiegtos programėlės versiją. Jei atsisakysite tai daryti, VELUX negalės atsakyti už VELUX ACTIVE veikimą ir saugumą. Programėlės atnaujinimus VELUX, A/S, paskelbs arba atsiųs per „App Store“ arba „Google Play“, jiems įdiegti bus reikalingi naudotojo veiksmai.

11. VELUX ACTIVE naudojimo nutraukimas

Jei dėl kokios nors priežasties norite nutraukti VELUX ACTIVE naudojimą, turite grąžinti sietuvą į pradinę būseną. Skaitykite sietuvo grąžinimo į pradinę būseną instrukcijas, pateiktas VELUX ACTIVE pagalbos puslapyje DUK dalyje.

Grąžinus sietuvą į pradinę būseną gausime informaciją, kad nutraukėte savo įsipareigojimus VELUX. Gavę šią informaciją nustosime rinkti informaciją apie visus prie šio sietuvo prisijungusius naudotojus (įskaitant administratoriaus ir (arba) svečių paskyras). Senus jūsų asmeninius duomenis saugosime VELUX ACTIVE privatumo politikoje.

11.1. Netiesioginiai nutraukimo būdai

Jei norite nutraukti VELUX ACTIVE naudojimą, laikykitės 11 skyriuje aprašytos procedūros.

Jei negrąžinsite sietuvo į pradinę būseną, o atliksite kitą veiksmą, galimi tokie variantai:

- Ištrynus savo naudotojo ID (el. pašto adresą) VELUX ACTIVE programėlėje:
Jei prie paskyros yra priregistruota daugiau naudotojų, o jūs ištrinsite savo naudotojo ID (el. pašto adresą), nebeteksite prieigos prie VELUX ACTIVE programėlės. Dėl to negalėsime identifikuoti jokių jūsų duomenų VELUX ACTIVE privatumo politikoje, nurodytais laikotarpiais, jūsų el. pašto adresas taip pat bus ištrintas iš duomenų istorijos. Tačiau VELUX ACTIVE paskyra liks aktyvi ir kiti VELUX ACTIVE programėlėje užsiregistravę naudotojai ir toliau galės ja naudotis.

Jei VELUX ACTIVE programėlėje yra užregistruotas tik vienas naudotojo ID (el. pašto adresas), jūsų paskyra bus uždaryta, o mes nustosime rinkti jūsų duomenis. Be to, jūsų asmeniniai duomenys bus ištrinti, dėl to visi neasmeniniai duomenys taps anoniminiais, tad pagal jūsų duomenis jūsų identifikuoti nebegalėsime. Daugiau informacijos yra pateikta VELUX ACTIVE privatumo politikoje.

Prašome atkreipti dėmesį, kad abiejų pirmiau nurodytų scenarijų atveju „Apple HomeKit“ programėlė vis tiek liks aktyvi ir veikianti tol, kol joje neatjungsite priedo (VELUX ACTIVE). Daugiau informacijos rasite „Apple“ svetainėje.

- Ištrynus VELUX ACTIVE programėlę:

Šiame scenarijuje VELUX nebus informuoti apie naudojimo nutraukimą tol, kol nebus išsiųstas VELUX ACTIVE privatumo taisyklių naudojimo sąlygų atnaujinimas. Jei neatsakysite į Privatumo taisyklių naudojimo sąlygų atnaujinimą, susisieksime su jumis, kad sužinotume, ar norite toliau naudoti VELUX ACTIVE.

Kai VELUX gaus naudojimo nutraukimo patvirtinimą, bus pradėti skaičiuoti VELUX privatumo taisyklėse nurodyti saugojimo laikotarpiai. VELUX ACTIVE privatumo politikoje rasite svetainėje, „Apple HomeKit“ programėlė vis tiek liks aktyvi ir veikianti tol, kol joje neatjungsite VELUX ACTIVE. Daugiau informacijos rasite „Apple“ svetainėje.

- Nustojus naudoti VELUX ACTIVE programėlę (neatliekant jokių veiksmų):

Galite aktyviai nenaudoti VELUX ACTIVE programėlės, tačiau automatinis valdymas bus tęsiamas. Jei nepatvirtinsite ar nesutiksite su atsiųstais VELUX ACTIVE Privatumo taisyklių naudojimo sąlygų atnaujinimais, susisieksime su jumis, kad sužinotume, ar norite toliau naudoti VELUX ACTIVE.

Kai VELUX gaus naudojimo nutraukimo patvirtinimą, bus pradėti skaičiuoti VELUX privatumo politikoje nurodyti saugojimo laikotarpiai. VELUX ACTIVE privatumo politikoje rasite svetainėje, „Apple HomeKit“ programėlė vis tiek liks aktyvi ir veikianti tol, kol joje neatjungsite VELUX ACTIVE. Daugiau informacijos rasite „Apple“ svetainėje.

Prašome atkreipti dėmesį, kad kraustantis iš namų su įdiegta VELUX ACTIVE paliekamą sietuvą reikia grąžinti į pradinę būseną, kad nebegalėtumėte per programėlę valdyti langų.

12. Perimant VELUX ACTIVE, pavyzdžiui, iš ankstesniųjų namų šeimininkų

Jei atsikraustote į namus, kuriuose ankstesnysis šeimininkas jau yra įrengęs VELUX ACTIVE, už sietuvo grąžinimą į pradinę būseną atsakote jūs (žr. 11 skyrių). Jei negrąžinsite sietuvo į pradinę būseną, ankstesnysis savininkas gali turėti galimybę valdyti jūsų VELUX gaminius.

13. Atsakomybės atsisakymai bei įspėjimai dėl saugumo

13.1. NEĮSPĖJAMASIS prietaisas

 • Gaminys neveikia kaip prietaisas, įspėjantis apie ekstremalias temperatūras arba didelį drėgnumą.
 • Vidaus klimato jutiklis nėra suprojektuotas veikti už intervalo ribų esančiose temperatūrose, kaip ir nurodyta gaminio specifikacijose. Tai reiškia, kad, temperatūrai esant už veikimo intervalo ribų, jutiklis gali rodyti netikslias reikšmes, o jūsų ACTIVE valdiklis gali neatidaryti ar neuždaryti langų ir (arba) priedų pagal automatinius nustatymus.
 • Kaip ir nurodyta pirmiau, VELUX ACTIVE NĖRA gaisrinės signalizacijos ar dūmų šalinimo sistema.

13.2. DRAUDŽIAMA manipuliuoti ar integruoti ne pagal paskirtį

 • Draudžiama bet kokiu būdu manipuliuoti gaminiu arba derinti gaminį su trečiųjų šalių programėlėmis, kurios nėra skirtos integruoti su VELUX ACTIVE nei nuosavam naudojimui, nei tolesniam platinimui.
 • Nutrūkus maitinimui arba pertraukus elektros grandinę jūsų VELUX gaminys neveiks tol, kol vėl nebus atkurtas maitinimas.
 • Nutrūkus jūsų interneto ryšiui negalėsite valdyti savo VELUX gaminių per VELUX ACTIVE programėlę. VELUX gaminius galėsite valdyti per vietinius fizinius valdiklius.

13.3. Naudojimo apribojimai

 • VELUX ACTIVE vidaus klimato valdiklį gali naudoti pakankamą patirtį ir žinių turintys asmenys, jeigu jiems prieš tai buvo paaiškinta apie saugų naudojimą ir jie supranta kylančius pavojus
 • Vaikams neleidžiama žaisti su VELUX ACTIVE vidaus klimato valdikliu (išvykimo jungikliu, vidaus klimato jutikliu ir programėle)

13.4. Įsikeliant į namus, kur jau įdiegta VELUX ACTIVE

 • Jei įsikeliate į namus, kuriuose ankstesnysis šeimininkas jau yra įdiegęs VELUX ACTIVE, siekdami užtikrinti, jog jis nebegalėtų valdyti jūsų VELUX gaminių, privalote grąžinti sietuvą į pradinę būseną. Jei to nepadarysite, VELUX neprisiims jokios atsakomybės už nesankcionuotą patekimą į vidų ir kitų įvykių dėl to, kad sietuvas nebuvo grąžintas į pradinę būseną.

13.5. Išvykstant iš namų

 • Išvykstant iš namų labai svarbu įjungti išvykimo jungiklį, kad būtų atjungtas automatinis langų atidarymas. Tai galite padaryti paspaudę spynelės piktogramą ant išvykimo jungiklio arba VELUX ACTIVE programėlėje.
 • Jūs arba naudotojai – svečiai gali bet kada atidaryti langą fiziniu vietiniu valdikliu, VELUX ACTIVE programėlę arba trečiųjų šalių programas.
 • Jei turite per „Apple Homekit“ įdiegtą programėlę, automatinį langų atidarymą galite atjungti tik naudodamiesi išvykimo jungikliu.

14. Intelektinės nuosavybės teisės

VELUX ACTIVE turiniui, sistemai ir gaminiui taikomos autorių teisių, patentų, prekės ženklų ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. Patentų ir prekės ženklų licencija priklauso „VELUX Group“. Tekstai, nuotraukos, brėžiniai, grafikai, garsai, duomenys, kompiuterinis kodas ir kt. yra „VELUX Group“ priklausančių autorių teisių objektas.

Autorių teisės VELUX, A/S, 2017 m. Visos teisės saugomos. Be rašytinio VELUX, A/S, sutikimo atkurti ir platinti draudžiama. VELUX ACTIVE with Netatmo, išmanusis sprendimas, sukurtas kartu su „Netatmo Security“

15. IT saugumas

IT saugumas yra vienas iš didžiausių VELUX rūpesčių ir jį užtikriname įvairiais būdais, pavyzdžiui, techninėmis, fizinėmis ir organizacinėmis apsaugos priemonėmis. IT saugumas VELUX ACTIVE yra susijęs su įrangos, programinės įrangos ir duomenų saugumu.

Techninės saugumo priemonės yra, pavyzdžiui, prieigos prie IT sistemų prieigos valdymas, duomenų perdavimo ir duomenų talpyklos šifravimas, automatinės antivirusinės programos, užkardų programos, serverių atkūrimas ir atsarginis kopijavimas, prieiga prie IT sistemų naudojant individualius naudotojų vardus ir slaptažodžius, ekrano užsklandų rakinimas, valdymas su draudžiama prieiga, IT saugumo auditai. 

Fizinės saugumo priemonės yra, pavyzdžiui, rakinami fiziniai archyvai, patekimo į pastatus valdymas naudojant asmenines identifikavimo korteles, apsauginė signalizacija ir vaizdo stebėjimas.

Organizacinės saugumo priemonės yra, pavyzdžiui, darbuotojų mokymai apie IT saugumą, IT saugumo procedūrų ir taisyklių sukūrimas bei asmeninių duomenų tvarkymas.

VELUX subrangovai yra instruktuojami laikytis panašių IT saugumo taisyklių, kaip nurodyta pirmiau, VELUX pas juos atlieka IT auditus.

Jei norite sužinoti daugiau apie VELUX IT saugumą, susisiekite su savo vietine VELUX pardavimo kompanija.

VELUX ACTIVE taikomi šie specifiniai reikalavimai:

Įrenginių saugumas

Visa komunikacija tarp VELUX ACTIVE įrenginių (sietuvo, jutiklio jungiklio, išvykimo jungiklio, INTEGRA gaminių) jūsų namuose yra šifruota. Siekdami optimalaus saugumo, įsitikinkite, kad jūsų įrenginių programinė įranga visada yra atnaujinta ir naujausia, kaip nurodyta 10 skyriuje.

Programinė įranga

Visa VELUX valdoma duomenų komunikacija tarp VELUX ACTIVE valdymo programėlės ir atitinkamų vykdymo sistemų yra koduota.

Asmeniniai duomenys

VELUX laikosi valstybinių ir tarptautinių asmens duomenų apsaugos įstatymų ir reglamentų. Informaciją apie asmens duomenų saugumo užtikrinimą rasite VELUX ACTIVE privatumo politikoje.

16. Atitikties deklaracija

Deklaruojame, kad VELUX ACTIVE patalpų mikroklimato valdiklis KIX 300 (sietuvas 3LG E01/NXG01E, patalpų mikroklimato jutiklis KLA 300/3LA E06/NXS01 ir išvykimo jungiklis KLN 300/3LN E01/NXD01E) atitinka Radijo įrangos direktyvą 2014/53/ES ir Direktyvą 2011/65/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ir buvo pagaminti pagal suderintus standartus EN 60950(2006)+A11(2009)+A1(2010)+A12(2012)+A2(2013), EN 55032(2015), EN 301489-3 v2.1.1, EN 300220-2 v3.1.1, EN 300220-1 v3.1.1, EN 300440-2 v1.4.1, EN 300440-1 v1.6.1, EN 300328 v2.1.10 bei EN 50581(2012).

FCC pareiškimas

VELUX ACTIVE patalpų mikroklimato valdiklis buvo patikrintas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio ribas pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos yra nustatytos siekiant užtikrinti racionalią apsaugą nuo žalingo poveikio pritaikymuose gyvenamojoje aplinkoje.

VELUX ACTIVE patalpų mikroklimato valdiklis generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir, jei nebus įrengtas ir naudojamas pagal instrukcijas, gali kenkti radijo ryšiams. Tačiau nėra garantijos, kad šis poveikis neatsiras konkrečiame įrengime.

Jei VELUX ACTIVE patalpų mikroklimato valdiklis neigiamai veikia radijo arba televizijos signalų priėmimą ir tai galima nustatyti įjungiant ir išjungiant įrenginį, naudotojas raginamas pamėginti sutvarkyti trikdžių problemą vienu ar keliais žemiau pateiktais būdais:

 • Pasukti arba perstatyti į kitą vietą imtuvo anteną.
 • Padidinti atstumą tarp patalpų mikroklimato valdiklio ir imtuvo.
 • Įkišti patalpų mikroklimato valdiklį į kištukinį lizdą, kurio grandinė yra atskirta nuo imtuvo grandinės.
 • Susisiekti su platintoju arba patyrusiu radijų (televizorių) meistru ir paprašyti pagalbos.

FCC pareiškimas dėl spinduliuotės skleidimo

VELUX ACTIVE vidaus klimato valdiklis atitinka nekontroliuojamai aplinkai nustatytas FCC RF spinduliuotės skleidimo ribas. Siųstuvas turi būti įrengtas ir veikti taip, kad tarp jūsų kūno ir spinduliuotės šaltinio būtų bent 20 cm tarpas, jo negalima įrengti greta arba su kokia nors kita antena arba siųstuvu. VELUX ACTIVE patalpų mikroklimato valdiklis atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimui taikomos šios dvi sąlygos:

 1. VELUX ACTIVE patalpų mikroklimato valdiklis negali sukelti jokių trikdžių ir
 2. VELUX ACTIVE vidaus klimato valdiklis turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant trikdžius, galinčius sąlygoti nepageidaujamą veikimą.

Pareiškimas dėl Kanados atitikties

VELUX ACTIVE vidaus klimato valdiklis atitinka „Industry Canada“ RSS standartus, kuriems netaikomos licencijos.

Veikimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) VELUX ACTIVE vidaus klimato valdiklis negali sukelti jokių trikdžių ir 2) VELUX ACTIVE vidaus klimato valdiklis turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant trikdžius, galinčius sąlygoti nepageidaujamą veikimą.

Šis B klasės skaitmeninis įrenginys atitinka Kanados ICES-003.

VELUX ACTIVE vidaus klimato valdiklis ir jo antena (-os) negali būti įrengta (-os) greta arba veikti kartu su kitomis antenomis arba siųstuvais.

Atitiktis UL 2043

Prieigos taškas pasižymi pakankamomis atsparumo ugniai ir nedidelio dūmų skleidimo savybėmis.

VELUX ACTIVE vidaus klimato valdiklis yra tinkamas naudoti pastatų aplinkos oro erdvėse, pavyzdžiui, virš pakabinamųjų lubų. Prieigos taškas atitinka NEC skyrių 300-22(c) ir Kanados elektros kodekso 1 dalies C22.1 2–128, 12-010(3) bei 12-100 skyrius.

17. Kontaktinė informacija

UAB „VELUX Lietuva“
S. Žukausko g. 49, 8 aukštas
09131 Vilnius
Tel.: (8 5) 270 91 01
El. paštas: velux.lietuva@velux.com