Kaip pridėti sietuvą prie „Apple Home“ programėlės

Naudodami VELUX sietuvą su „HomeKit“, galite valdyti VELUX gaminius paprasčiausiai paliesdami „Apple Home“ programėlę, duodami komandą „Siri“ arba nustatydami automatinį užduočių vykdymą. Toliau pateiktos instrukcijos paaiškina, kaip įdiegti sietuvą naudojant tik „Apple Home“ programėlę (ir nenaudojant VELUX ACTIVE programėlės)

 Bendra sietuvo įdiegimo procedūra suskirstyta į tris etapus:
Pirmiausia reikia pridėti sietuvą prie „Home“ programėlės ir prisijungti prie „Wi-Fi“. Pirmiausia reikia pridėti sietuvą prie „Apple Home“ programėlės ir prisijungti prie „Wi-Fi“. Tada reikia susieti VELUX gaminius su sietuvu. Galiausiai reikia susieti jutiklius ir išvykimo jungiklius su sietuvu.

1: „Homekit“ sąranka

Jei norite pridėti sietuvą prie „Home“ programėlės, atlikite toliau nurodytus veiksmus.  

 1. Komplekte esančiu maitinimo laidu prijunkite sietuvą prie maitinimo tinklo.
  (kol sietuvas paleidžiamas, gale esantis šviesdiodis dega žaliai)

 2. Palaukite, kol šviesdiodis pradės degti baltai. Dabar sietuvą galima pridėti prie „Home“ programėlės.  
  Jei nematote baltos lemputės, spauskite centrinį mygtuką, pažymėtą „Settings“ (parametrai) piktograma, kol šviesdiodis pradės degti baltai. 

 3. Pridėkite sietuvą prie „Home“ programėlės: atverkite „Home“ programėlę, atverkite „Apple Home“ programėlę > pasirinkite „Add Accessory“ (pridėti priedą) > nuskaitykite aštuonių skaitmenų „HomeKit“ kodą galinėje sietuvo pusėje. Sietuvas turi būti automatiškai parodytas „Home“ programėlėje.

 4. Leiskite sietuvui prisijungti prie to paties „Wi-Fi“, kurį naudoja jūsų mobilusis įrenginys.

Pastaba: jei sietuvo programinė įranga nėra naujausios versijos, tuomet užmezgus „Wi-Fi“ ryšį sietuvas bus automatiškai atnaujintas. Kol vykdomas naujinimas, šviesdiodis dega žaliai.
Palaukite, kol šviesdiodis pradės degti baltai, prieš pereidami prie kito veiksmo.
 

2: Langų, išorinių žaliuzių ir užuolaidėlės susiejimas

Langai, išorinės žaliuzės ir užuolaidėlės su sietuvu susiejamos naudojant esamą (-us) VELUX nuotolinio valdymo pultą (-us), skirtą (-us) gaminiams valdyti.

Jei visus (ar dalį) gaminių valdote dvikrypčiu valdikliu (valdikliu su grįžtamuoju ryšiu), tuomet atlikite procesą 2a, aprašytą toliau. 

Jei gaminius valdote tik vienkrypčiais valdikliais, tuomet pereikite prie proceso 2b.

 

2a: Susiejimas naudojant dvikryptį nuotolinio valdymo pultą


(su KLR 200)
 
 1. Paruoškite dvikryptį nuotolinio valdymo pultą (KLR 200) išsiųsti gaminių kopiją į sietuvą:
  įjunkite valdiklį (namo piktograma apatiniame dešiniajame kampe) > pasirinkite „More“ (daugiau) > „New product“ (naujas gaminys) > „Copy control pad“ (kopijuoti išmanųjį valdymo pultą) > „Next“ (toliau).
  Dabar pereikite prie sietuvo.
(1) Daugiau
(2) Naujas gaminys
(3) Kopijuoti išmanųjį valdymo pultą
(4) Toliau
(sietuve)

2. Sietuve nustatykite gaminių gavimo režimą: 
Trumpai (trumpiau nei 2 sekundes) paspauskite sietuvo kairįjį sąvaržėle spaudžiamą mygtuką, pažymėtą „Key“ (raktas) piktograma. Atitinkamas šviesdiodis kelis kartus sumirksės žaliai nurodydamas, kad gaminiai kopijuojami.

3. Palaukite, kol šviesdiodis nustos mirksėti patvirtindamas, kad nauji gaminiai nukopijuoti. Sėkmingas kopijavimas taip pat rodomas nuotolinio valdymo pulte.
 
Netrukus jūsų gaminiai turi būti automatiškai parodyti „Home“ programėlėje.

 

2b: Susiejimas naudojant vienkryptį nuotolinio valdymo pultą

(su KLI 3xx / KLI 110 / KUR)

 1. Nuotolinio valdymo pultu (KLI 3xx / KLI 110 / KUR) paruoškite gaminius registracijai sietuve:
  Paspauskite ir bent 10 sekundžių laikykite paspaudę parametrų mygtuką nuotolinio valdymo pulto šone ir RESET mygtuką pulto gale, kol langai, išorinės žaliuzės arba užuolaidėlės pradės judėti pirmyn ir atgal. Dabar pereikite prie sietuvo.

(Sietuve)

2. Sietuve nustatykite gaminio registravimo režimą:
Ilgai (apie 10 sekundžių) spauskite centrinį sietuvo mygtuką, pažymėtą „Settings“ (parametrai) piktograma, kol atitinkamas šviesdiodis pradės mirksėti mėlynai.
 
3. Palaukite, kol šviesdiodis nustos mirksėti patvirtindamas, kad nauji gaminiai nukopijuoti. Netrukus jūsų gaminiai turi būti automatiškai parodyti „Apple Home“ programėlėje.

3: Jutiklio ir išvykimo jungiklio susiejimas


Norėdami paruošti jutiklį (-ius) ir išvykimo jungiklį (-ius) susiejimui su sietuvu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Surinkite visus jutiklius ir išvykimo jungiklius, kuriuos norite susieti su sietuvu, padėkite juos šalia sietuvo (daug. 1 metro atstumu).

 2. Smulkiu plokščiuoju atsuktuvu atidarykite jutiklius ir jungiklius. Įkiškite atsuktuvą į dvi angas abiejose gaminio pusėse. Atsargiai kelkite atsuktuvą aukštyn (priekio link), kad atidarytumėte gaminį. Dabar pereikite prie sietuvo.
Pastaba: jei baterijos jau buvo įdėtos, tuomet išimkite jas iš visų jutiklių bei išvykimo jungiklių ir palaukite 30 sekundžių prieš tęsdami.
(sietuve)

Norėdami susieti jutiklį (-ius) ir išvykimo jungiklį (-ius) su sietuvu, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

3. Sietuve nustatykite jutiklio / jungiklio registravimo režimą:
Ilgai (apie 10 sekundžių) spauskite centrinį sietuvo mygtuką, pažymėtą „Settings“ (parametrai) piktograma, kol atitinkamas šviesdiodis pradės mirksėti mėlynai.
Dabar grįžkite prie jutiklių ir jungiklių.

4. Vienu metu įdėkite baterijas į visus jutiklius ir jungiklius. Kol nebus užbaigtas susiejimas, kiekvieno gaminio šviesdiodis mirksės žaliai.

5. Palaukite, kol galinėje sietuvo pusėje esantis šviesdiodis nustos mirksėti patvirtindamas, kad gaminių registracija baigta. Netrukus jūsų gaminiai turi būti automatiškai parodyti „Home“ programėlėje. Jei „Home“ programėlėje rodomi ne visi jutikliai ir išvykimo jungikliai, išimkite baterijas iš neaptiktų gaminių ir dar kartą atlikite 3–5 veiksmus.

6. Surinkite visus jutiklius ir jungiklius, užspausdami priekines dalis ant galinių.
Patarimas: jei gaminys bus varžtais tvirtinamas prie sienos, prieš surinkdami gaminį, pritvirtinkite galinę dalį prie sienos.

Tada galite tinkinti VELUX gaminių, jutiklių ir sietuvo pavadinimus, taip pat įtraukti juos į kambarius, zonas, aplinkas ir automatines veiksmų sekas.

Esate pasiruošę valdyti VELUX gaminį per „Apple Home“ programėlę arba duodami komandą „Siri“.